Helse

Helse dreier seg om noe langt mer enn spørsmålet hvorvidt sykdom foreligger eller ikke. Helse har stor betydning for livskvalitet og har ofte også betydning for en persons leveutsikter. Det [...]

Åpne artikkel

Helse: Forskning

Helsesvikt NAKU har tidligere oppsummert tilgjengelig forskning om utviklingshemming og helse i to rapporter: Helseoppfølging av personer med utviklingshemming (2007) og Utviklingshemming og psykisk [...]

Åpne artikkel

Helse- og omsorg: Lovverk og sentrale føringer

Bruker- og pasientrettighetsloven: Retten til nødvendig helse- og omsorgstjenester kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern, er regulert i Bruker- og [...]

Åpne artikkel

Epilepsi og utviklingshemming

Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi Behandling av epilepsi hos personer med utviklingshemming krever ofte et godt samarbeid mellom ulike instanser og profesjoner. Retningslinjene for [...]

Åpne artikkel

Smerter og smertemåling hos personer med utviklingshemming og kommunikasjonsvansker

Spørsmål: Vi er en gruppe af fysioterapeuter /psykomotoriker  som arbejder  i Danmark med  voksne udviklingshæmmede. Vi  søger efter viden el. information om [...]

Åpne artikkel
Du ser på "Helse innhold". Trykk her for å se alle kategorier.