Kunnskapsbankens artikler om

Helse

Nytt søk

Helse

Helse dreier seg om noe langt mer enn spørsmålet hvorvidt sykdom foreligger eller ikke. Helse har stor betydning for livskvalitet og har ofte også betydning for en persons leveutsikter. Det [...]

Åpne artikkel

Helse: Forskning

Helsesvikt NAKU har tidligere oppsummert tilgjengelig forskning om utviklingshemming og helse i to rapporter: Helseoppfølging av personer med utviklingshemming (2007) og Utviklingshemming og psykisk [...]

Åpne artikkel

Helse- og omsorg: Lovverk og sentrale føringer

Pasient- og brukerrettighetsloven: Retten til nødvendig helse- og omsorgstjenester i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Lovens [...]

Åpne artikkel

Helsesjekk ved utviklingshemming

Regelmessige helsekontroller er et viktig helseforebyggende tiltak for personer med utviklingshemning. Det vil gi en bedre helseoppfølging av hver enkelt, og en mulighet til å fange opp tegn på [...]

Åpne artikkel

Ressursside om epilepsi og utviklingshemming

Les også vår artikkel "Utviklingshemming og epilepsi". Artikkelen er skrevet av overlege, professor, dr. med. Eylert Brodtkorb og gir oppdatert kunnskap om epilepsi hos personer med [...]

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

20
aug

Eksempel: Kompetanseheving i Sarpsborg - Fra prosjekt til drift

Lavt kompetansenivå er en velkjent utfordring i de kommunale tjenestene til personer med psykisk utviklingshemming. Rapporten “Ingen tid å miste - kompetansesituasjonen i tjenester til personer med [...]

Les mer
23
jun

Eksempel: Primærhelseteam

Forsøk med primærhelseteam i Kristiansand har ifølge helsepersonell og tjenestebrukere bidratt til bedre helsetjenester for personer med utviklingshemming. Bruk av legemidler er blitt redusert, [...]

Les mer
24
mar

Materiell om lindrende omsorg og behandling

På denne siden har vi samlet opplæringsmateriell, brosjyrer, e-læring mv i temaene lindrende omsorg, behandling og sorg for personer med utviklingshemming. Dette materialet kan være til hjelp i [...]

Les mer