Kunnskapsbankens artikler om

Helse

Nytt søk

Helse

Helse dreier seg om noe langt mer enn spørsmålet hvorvidt sykdom foreligger eller ikke. Helse har stor betydning for livskvalitet og har ofte også betydning for en persons leveutsikter. Det [...]

Åpne artikkel

Helse: Forskning

Helsesvikt NAKU har tidligere oppsummert tilgjengelig forskning om utviklingshemming og helse i to rapporter: Helseoppfølging av personer med utviklingshemming (2007) og Utviklingshemming og psykisk [...]

Åpne artikkel

Helse- og omsorg: Lovverk og sentrale føringer

Pasient- og brukerrettighetsloven: Retten til nødvendig helse- og omsorgstjenester i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Lovens [...]

Åpne artikkel

Helsesjekk ved utviklingshemming

Regelmessige helsekontroller er et viktig helseforebyggende tiltak for personer med utviklingshemning. Det vil gi en bedre helseoppfølging av hver enkelt, og en mulighet til å fange opp tegn på [...]

Åpne artikkel

Ressursside om epilepsi og utviklingshemming

Les også vår artikkel "Utviklingshemming og epilepsi". Artikkelen er skrevet av overlege, professor, dr. med. Eylert Brodtkorb og gir oppdatert kunnskap om epilepsi hos personer med [...]

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

12
mai

Praktiske erfaringer ved koronautbrudd i bofellesskap og institusjon

I slutten av april 2020 hadde Norge nettopp åpnet opp igjen etter å ha vært nedstengt i en måned.  Ved Uståsen barnebolig i Trondheim fikk avdelingsleder Jostein Johansen en telefon. De hadde [...]

Les mer
30
apr

Kompetanseutvikling i Oslo kommune

-Vi er opptatt av å ikke stagnere, vi ønsker å videreutvikle oss, sier Erlend Hoff Bystrøm i starten på vår samtale. De siste årene har Velferdsetaten i Oslo kommune rettet fokus på kompetansebygging [...]

Les mer
26
apr

E-læring: Dette må jeg kunne

Aldring og helse har utarbeidet e-læringen Gode tjenester til personer med utviklingshemning. Dette er en av flere e-læringer som er laget innenfor kurstilbudet Dette må jeg kunne. [...]

Les mer