Kunnskapsbankens artikler om

Helse

Nytt søk

Helse

Helse dreier seg om noe langt mer enn spørsmålet hvorvidt sykdom foreligger eller ikke. Helse har stor betydning for livskvalitet og har ofte også betydning for en persons leveutsikter. Det [...]

Åpne artikkel

Helse: Forskning

Helsesvikt NAKU har tidligere oppsummert tilgjengelig forskning om utviklingshemming og helse i to rapporter: Helseoppfølging av personer med utviklingshemming (2007) og Utviklingshemming og psykisk [...]

Åpne artikkel

Helse- og omsorg: Lovverk og sentrale føringer

Pasient- og brukerrettighetsloven Retten til nødvendig helse- og omsorgstjenester i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Lovens [...]

Åpne artikkel

Eksempel: Primærhelseteam

Våren 2018 startet et nasjonalt pilotprosjekt der ni kommuner spredt over hele landet tester ut såkalte primærhelseteam. Teamene består av fastleger, sykepleiere og helsesekretærer og målet er å [...]

Åpne artikkel

Dokumentasjon i tjenestene til personer med utviklingshemming

Veilederen inneholder mange skal krav. Det forventes at virksomhetsledere er kjent med kravene og at de kan gjøre rede for hvordan de ulike kravene er operasjonalisert (eller sjekket ut/planlagt, [...]

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

15
mar

Klinisk observasjon gir bedre oppfølging

Ullensaker er en såkalt KlinObsKommune. I det ligger det at kommunen har tatt i bruk en modell som bygger på kunnskap og erfaringer fra kommunehelsetjenesten innen fagområdet klinisk [...]

Les mer
3
mar

Utviklingshemming og epilepsi

Epilepsi er en samlebetegnelse på ulike tilstander som medfører en disposisjon til å kunne få gjentatte spontane epileptiske anfall. Epileptiske anfall oppstår fordi signaloverføringene mellom [...]

Les mer
10
feb

Årlig helsekontroll

Som en del av prosjektet «Bedre helseoppfølging av personer med utviklingshemming» har Kristiansand utarbeidet en ny og bedre mal for årlig helsekontroll for personer med utviklingshemming. [...]

Les mer