Kunnskapsbankens artikler om

Helse

Nytt søk

Helse

Helse dreier seg om noe langt mer enn spørsmålet hvorvidt sykdom foreligger eller ikke. Helse har stor betydning for livskvalitet og har ofte også betydning for en persons leveutsikter. Det [...]

Åpne artikkel

Helse: Forskning

Helsesvikt NAKU har tidligere oppsummert tilgjengelig forskning om utviklingshemming og helse i to rapporter: Helseoppfølging av personer med utviklingshemming (2007) og Utviklingshemming og psykisk [...]

Åpne artikkel

Helse- og omsorg: Lovverk og sentrale føringer

Pasient- og brukerrettighetsloven: Retten til nødvendig helse- og omsorgstjenester i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Lovens [...]

Åpne artikkel

Helsesjekk ved utviklingshemming

Regelmessige helsekontroller er et viktig helseforebyggende tiltak for personer med utviklingshemning. Det vil gi en bedre helseoppfølging av hver enkelt, og en mulighet til å fange opp tegn på [...]

Åpne artikkel

Ressursside om epilepsi og utviklingshemming

Les også vår artikkel "Utviklingshemming og epilepsi". Artikkelen er skrevet av overlege, professor, dr. med. Eylert Brodtkorb og gir oppdatert kunnskap om epilepsi hos personer med [...]

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

29
nov

Tverrfaglig samarbeid gir bedre oppfølging

Kinn er en av seks pilotkommuner som har deltatt i et prosjekt for å få på plass såkalt tverrfaglig strukturerte oppfølgingsteam. Prosjektet er igangsatt av Helsedirektoratet, og målet er få til [...]

Les mer
24
nov

Dokumentasjon i tjenestene til personer med utviklingshemming

Kapittel 8 i nasjonal veileder, Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming klargjør nasjonale helsemyndigheters forventninger til hvordan kommunene skal dokumentere helse [...]

Les mer
23
nov

Psykoedukasjon til personer med utviklingshemming

Hva er psykoedukasjon, hva innebærer det å benytte psykoedukasjon til personer med utviklingshemming og hva sier personene selv om denne behandlingsformen? Denne artikkelen søker å gi svar på dette. [...]

Les mer