Kunnskapsbankens artikler om

Helse og omsorg

Nytt søk

Helse

Helse dreier seg om noe langt mer enn spørsmålet hvorvidt sykdom foreligger eller ikke. Helse har stor betydning for livskvalitet og har ofte også betydning for en persons leveutsikter. Det [...]

Åpne artikkel

Helse- og omsorg: Lovverk og sentrale føringer

Pasient- og brukerrettighetsloven: Retten til nødvendig helse- og omsorgstjenester i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Lovens [...]

Åpne artikkel

Psykisk helse: Forskning

 Forekomst av psykiske lidelser Rapporter fra NAKU om Utviklingshemming og helseoppfølging og Utviklingshemming og psykisk helsetjenester, utgitt i 2007 og 2008, oppsummerer nasjonal og [...]

Åpne artikkel

Eksempel: Faglig forsvarlig tjeneste

Tekst og foto: Malin Sveinsdotter Lystad. Når noen skal evaluere om den jobben du gjør er god nok, ønsker nok de fleste at det skal gå bra. Det ønsket de også i Sunndal. Slik ble det ikke. I [...]

Åpne artikkel

E-læring: Mat og trivsel

Målet med prosjektet "Mat og trivsel"  er  å bidra til god helse for personer med utviklingshemming ved å stimulere til et sunt kosthold og fysisk aktivitet. Det er utviklet både [...]

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

3
des

Samhandling: Forskning om koordinering og individuell plan

På denne side kan du lese hva evalueringsrapporter i Norge finner ut i temaet koordinering og individuel plan

Les mer
29
nov

Om taushetsplikt i helse- og omsorgstjenesten

Det rettslige utgangspunkt er helsepersonelloven § 21, hovedregel om taushetsplikt. Denne bestemmelsen har som formål å verne pasienter og brukere og deres integritet, og bidra og sikre tillit til [...]

Les mer
29
nov

Frivillige gir bedre aktivitetstilbud: Eksempel

Lillestrøm har etter kommunesammenslåingen jobbet målbevisst med å inkludere frivillige organisasjoner for å skape bedre kultur- og fritidsaktiviteter for personer med utviklingshemming – og for [...]

Les mer