Kunnskapsbankens artikler om

Helse og omsorg

Nytt søk

Helse

Helse dreier seg om noe langt mer enn spørsmålet hvorvidt sykdom foreligger eller ikke. Helse har stor betydning for livskvalitet og har ofte også betydning for en persons leveutsikter. Det [...]

Åpne artikkel

Helse: Forskning

Helsesvikt NAKU har tidligere oppsummert tilgjengelig forskning om utviklingshemming og helse i to rapporter: Helseoppfølging av personer med utviklingshemming (2007) og Utviklingshemming og psykisk [...]

Åpne artikkel

Helse- og omsorg: Lovverk og sentrale føringer

Pasient- og brukerrettighetsloven Retten til nødvendig helse- og omsorgstjenester i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Lovens [...]

Åpne artikkel

Økt kompetanse på helse i Kristiansand

I Kristiansand har bedre helseoppfølging vært et pågående prosjekt med støtte fra Helsedirektoratet siden våren 2020. Prosjektet jobber med å øke kompetansen innen tre områder. Dels ser det på [...]

Åpne artikkel

Kompetanseutvikling i Oslo kommune

NAKU har vært bidragsyter på Oslo kommunes #HUSK- konferanse. Vi har også vært med i arbeidsutvalget til et nettverk for nøkkelpersoner i bydelene i Oslo sine tjenester til personer med [...]

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

31
aug

E-læring om aldring, eldrehelse og utviklingshemming

Nasjonalt senter for aldring og helse har utviklet e-læring om aldring, eldrehelse og utviklingshemming. 

Les mer
9
mai

Demens krever tilrettelegging

Nannestad er en mellomstor kommune på Østlandet som har jobbet med å tilrettelegge tjenesten for eldre personer med funksjonshemming. Ved Myrstad bofellesskap bor det mennesker fra 20 og opp til 70 [...]

Les mer
29
apr

Tanker om seksualitet

Sjiraffen kultursenter i Trondheim har, på oppdrag fra NAKU, laget filmen, Tanker om seksualitet. 

Les mer