Aktivitetsområder: Musikk

Musikk er noe vi kan ha felles, selv med ulikt funksjonsnivå. Noen kan spille, andre synge og noen har mest glede av å høre på. Rundt omkring i Norge er det mange musikktilbud for personer med [...]

Åpne artikkel

Aktivitetsområder: Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet I Norge har særlig helsesportsentrene på Beitostølen og Valnesfjord bidratt til å utvikle metoder og spennende innfallsvinkler for fysisk aktivitet, også om man er [...]

Åpne artikkel

Aktivitetsområder: Teater

På teaterfronten har dissimilisbevegelsen vært et viktig referansepunkt. Etter hvert har det også blitt dannet mange andre teatertilbud. Teatergruppa SPOR fra Åndalsnes har eksistert siden 1997 [...]

Åpne artikkel

Aktivitetsområder: Eksempler

Musikk Musikk er noe de fleste har glede av. Å lytte til musikk kan gi store opplevelser. Mange som selv ikke har mulighet for å selv å synge eller spille, kan ha stor glede av musikk. Musikk er noe [...]

Åpne artikkel

Å lære å sykle

Sykling en viktig aktivitet Av Jon A. Løkke, Sissel Lorentzen(1) & Gunn E. H. Løkke Høgskolen i Østfold En del utviklingshemmede kan ikke sykle på vanlige sykler (NFU). Akkurat hvor mange [...]

Åpne artikkel