Kunnskapsbankens artikler om

Aktivitetsområder

Nytt søk

Kultur og fritid

Kultur og utviklingstrekk Det er en allmenn oppfatning at kultur og fritid er viktig for den enkeltes livskvalitet og livsutfoldelse i alle faser av livet. En meningsfylt fritid gir muligheter for [...]

Åpne artikkel

Kultur og fritid: Forskning

Fritid ble reformens taper 1990-årene skulle være et løft for utviklingshemmedes levekår, hvor vi blant annet så et økt fokus på boliger. Man så derimot en tilbakegang i fritidsaktivitetene, [...]

Åpne artikkel

Kultur og fritid: Lovverk og statlige føringer

Forskning viser at personer med utviklingshemming har begrensede sosiale nettverk og få nære venner. De er en høyrisikogruppe for å utvikle livsstilssykdommer. Det er også slik at voksne med [...]

Åpne artikkel

SPOR -Scenekunst som verktøy for mestring, forståelse og inkludering

Tekst av: Elisabeth Lindland, Kilden teater og konserthus, i samarbeid med Mette Midling-Jenssen, Kristiansand Katedralskole Gimle SPOR Omtrent 100 ungdommer mellom 16-21 år   [...]

Åpne artikkel

Utviklingshemming og frivillig arbeid

Frivillig arbeid ved arrangement eller innen organisasjoner, fører med seg en rekke positive sosiale og helsemessige ringvirkninger; som for eksempel økt selvtillit, forbedrede [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

29
nov

Frivillige gir bedre aktivitetstilbud: Eksempel

Lillestrøm har etter kommunesammenslåingen jobbet målbevisst med å inkludere frivillige organisasjoner for å skape bedre kultur- og fritidsaktiviteter for personer med utviklingshemming – og for [...]

Les mer
10
aug

Snoezelen

Snoezelen ble utviklet på 1970 tallet i Nederland. Opprinnelig målgruppe var personer med multifunksjonshemming. I dag benyttes Snoezelen innenfor omsorgen for demente, personer med utviklingshemming [...]

Les mer
18
feb

Utviklingshemming og frivillig arbeid

Denne artikkelen går nærmere inn på forskningen om personer med utviklingshemming og frivillig arbeid. Her vil det vises til både internasjonal og nasjonal forskning, som sier noe om omfang, [...]

Les mer