Kunnskapsbankens artikler om

Foreldre

Nytt søk
To jenter ser mot kameraet og smiler. Copyright: NAKU

Foreldre: Introduksjon

Foreldre som får barn med funksjonsnedsettelse opplever informasjonsbehovet i starten som stort. Det er viktig at informasjonen blir gitt på en måte som de forstår. Foreldre er også opptatt av hvor [...]

Åpne artikkel

Foreldre: Forskning

Bakgrunn Barn er en viktig del av et familieliv, og det å ha et barn med kronisk sykdom er forbundet med både glede og sorg. Det må imidlertid ikke underkjennes at kronisk syke eller [...]

Åpne artikkel
Bilde av blomster Copyright NAKU

Pårørende og familie: Lovverk og statlige føringer

Lov om pasient- og brukerrettigheter og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, utgjør det juridiske rammeverket for samarbeidet mellom bruker, pårørende og tjenesteapparatet. De nasjonale [...]

Åpne artikkel

Pårørendeoppfølging: Eksempel

De tre tidligere kommunene Søgne, Sogndalen og Kristiansand har lenge jobbet med oppfølging av pårørende, men spesielt i Søgne ble det gjennom et pårørendeprosjekt satt i bedre system. Da tre [...]

Åpne artikkel
 Gry Østby

Ambulerende foreldreveiledning i Søndre Nordstrand

Bildetekst: Gry Østby er vernepleier og teamleder for ambulerende foreldreveiledning i bydelen Søndre Nordstrand. Tilbudet henvender seg til familier der ett av barna har en nedsatt [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

27
feb

Foreldre: Introduksjon

Foreldre og familie har stort behov for informasjon i alle faser og overganger knyttet til barn med utviklingshemming. I denne artikkelen gis en kort introduksjon til temaområdet og en gjennomgang av [...]

Les mer
21
des

Ambulerende foreldreveiledning i Søndre Nordstrand

Søndre Nordstrand har vært i forkant med å etablere ambulerende foreldreveiledning. Siden 2019 har Oslo-bydelen hatt det de kaller et hjemmeveiledningsteam. Teamet, som ledes av vernepleier Gry Østby [...]

Les mer
8
des

Opplæringsprogram om pårørende

USHT Innlandet (oppland), Fagskolen Innlandet og NTNU i samarbeid med Kompetansebroen har laget opplæringsprogram om pårørende

Les mer