Arbeid og aktivitet

Det å ha et arbeid og å delta i en verdsatt aktivitet er sentralt for de fleste voksne mennesker, nettopp fordi arbeidslivet oppfyller så mange verdier i det sosiale liv. Arbeid og aktivitet gir [...]

Åpne artikkel

Arbeid med bistand

Hensikten med tiltaket er å hjelpe yrkeshemmede arbeidssøkere å få og beholde et arbeid i det ordinære yrkeslivet. Arbeidssøkeren får bistand på arbeidsplassen gjennom tilrettelegging, trening og [...]

Åpne artikkel

Arbeid med bistand: Forskning

Econ (2004): Arbeid med bistand – hva skjer når bistanden opphører? Rapport 2004: 102. Oppsummering: Denne rapporten viser til Arbeid med bistand som et attføringstiltak med relativt [...]

Åpne artikkel

Arbeid med bistand: Lovverk og statlige føringer

Arbeid med bistand ble slått sammen med Oppfølging til ett oppfølgingstiltak med virkning fra 1. januar 2015. Denne blir nå hjemlet i Forskrift om arbeidsrettede tiltak mv, spesifisert [...]

Åpne artikkel

Arbeid, sysselsetting og aktivitet

Nedgangen er betydelig og rundt 40% fra 1995 til 2010. Samtidig øker andelen voksne personer med utviklingshemming uten noen aktivitet på dagtid fra 5% i 2001 til godt over 15% i 2010. De som [...]

Åpne artikkel