Kunnskapsbankens artikler om

Kriminalitet

Nytt søk

Utviklingshemming og kriminalitet

Saksgangen i en straffesak kan framstilles skjematisk på følgende måte som vist her: Ofte går personer med en utviklingshemming uoppdaget gjennom rettsapparatet. Svake kommunikasjonsferdigheter [...]

Åpne artikkel

Kriminalitet: Forskning

Kriminalitet der personer med utviklingshemming bryter straffeloven Da forskningen anslo at andelen innsatte med utviklingshemming i norske fengsler var 10,8 prosent (Søndenaa et al., 2008), var [...]

Åpne artikkel
Bilde av vinter, solnedgang og trær copyright NAKU

Kriminalitet: Lovverk og statlige føringer

Strafferettslig tilregnelighet Lovbrytere som på handlingstiden var utviklingshemmet i høy grad, kan ikke straffes, jf. straffeloven § 20 første ledd bokstav c. I praksis er det satt en [...]

Åpne artikkel

Kriminalitet: Oppfølging av utviklingshemmede som begår overgrep

Målet for behandlingen var å hjelpe personene med utviklingshemming til å få et bedre liv, der overgrepshandlinger ikke forekommer. For å oppnå dette mener vi at man bør jobbe både spesifikt med [...]

Åpne artikkel

Avhør av personer med utviklingshemming- et felt som krever spesialkompetanse

Artikkelen er skrevet av Rolf-Arne Sætre, Politioverbetjent i Kripos. Publisert i Magasinet Utvikling 2015. Artikkelen er oppdatert av forfatter 01.09.2020.  I løpet av 2013 og 2014 ble det [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

23
apr

Håndtere og avdekke overgrep

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har utviklet materiell og TryggEst-modell for å avdekke og håndtere overgrep. Lenker ligger i artikkelen. 

Les mer
7
feb

Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep: Eksempel

«Si det til noen. Det tause får ord i Sortland kommune». Dette var tittel på en reportasje i Magasinet Utvikling i 2015. Sortland kommune arbeidet systematisk med å forebygge og håndtere seksuelle [...]

Les mer
29
sep

Problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn

Helsedirektoratet har laget en rapport om lavterskeltilbud til barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser som står i fare for å utsette barn og unge for  problematisk og skadelig [...]

Les mer