Kriminalitet og utviklingshemming

Nesten halvparten av alle anmeldte lovbrudd omhandler nasking og tyveri. Forenklede forelegg er den klart dominerende straffereaksjonen for lovbrudd i Norge, og svært mange straffesaker behandles i [...]

Åpne artikkel

Avhør av personer med utviklingshemming- et felt som krever spesialkompetanse

I løpet av 2013 og 2014 ble det registrert 108 dommeravhør av voksne personer med utviklingshemming på barnehusene i Norge. I samme periode ble det gjennomført ca. 6000 dommeravhør av barn i alderen [...]

Åpne artikkel

Kriminalitet: Store lærevansker i kriminalomsorgen

Innsatte med store lærevansker er utsatt i dobbel forstand ved at de kan mindre, lærer langsommere og misforstår viktig informasjon. Hensikten med denne avhandlingen har vært å utdype forhold som er [...]

Åpne artikkel

Kriminalitet: Tvungen omsorg

Nettsiden til Sentral Fagenhet kan lastes fra denne lenken. 

Åpne artikkel

Kriminalitet: Personer med utviklingshemming får harde straffer

Mange har fått straffereduksjon på grunn av funksjonshemminga si, men ikkje alle. Fleire har helseproblemer skriver forskning.no 

Åpne artikkel
Du ser på "Kriminalitet innhold". Trykk her for å se alle kategorier.