Kunnskapsbankens artikler om

Universell utforming

Nytt søk

Universell utforming

Det er en menneskerett å få delta i samfunnet. Universell utforming er en måte å oppnå dette på. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne definerer universell [...]

Åpne artikkel

Nettsteder om universell utforming

Regjeringen har informasjonsside om universell utforming. Der finner du informasjon om temaet, veiledere, rapporter med mere.  Kulturdepartementet har informasjon om universell [...]

Åpne artikkel

Universell utforming IKT: Lovverk og statlige føringer

Likestillings- og diskrimineringsloven kapittel 3 handler om universell utforming. Formålet i loven er å,  "fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, [...]

Åpne artikkel

Bolig for mestring og livskvalitet: Eksempel

Bygget som personen bor i, ble bygget for mange år siden. Da boligen skulle tilrettelegges for personen med synsnedsettelser, fikk Sarpsborg kommune hjelp av Huseby kompetansesenter. I tillegg fikk [...]

Åpne artikkel

E-læring: Informasjonsteknologi

Ja, vi kan er utviklet sammen med NFU - Norsk forbund for utviklingshemmede med støtte fra Stiftelsen Dam. Nettressursen inneholder fire hovedelementer, tre av delene er for personer med [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

16
apr

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek – NLB

NLB er et bibliotek for deg som strever med å lese. Det kan være ulike grunner til at man strever med å lese. Det kan være dysleksi, svekket syn, ADHD og vansker med konsentrasjonen. Det [...]

Les mer
5
okt

E-læring: Domoteus. Selvstendig liv i eget hjem

Karde har utviklet e-læring om selvstendig liv i eget hjem for personer med utviklingshemming 

Les mer
4
okt

Nettsteder om universell utforming

På denne siden finner du nettsteder med informasjon om universell utforming

Les mer