Kunnskapsbankens artikler om

Universell utforming

Nytt søk

Universell utforming

Det er en menneskerett å få delta i samfunnet. Universell utforming er en måte å oppnå dette på. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne definerer universell [...]

Åpne artikkel

Universell utforming IKT: Lovverk og statlige føringer

Likestillings- og diskrimineringsloven kapittel 3 handler om universell utforming. Formålet i loven er å,  "fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon [...]

Åpne artikkel

E-læring: Informasjonsteknologi

Ja, vi kan er utviklet sammen med NFU - Norsk forbund for utviklingshemmede med støtte fra Stiftelsen Dam. Nettressursen inneholder fire hovedelementer, tre av delene er for personer med [...]

Åpne artikkel

Nettsteder om universell utforming

Bufdir har en omfattende nettside om universell utforming. Her finner du en lang rekke ulike tema knyttet til universell utforming og tilgjengelighet.  Husbanken har et eget område på sine [...]

Åpne artikkel

Husbankens handlingsplan for universell utforming 2017-2021

I handlingsplanen vises det til 3 arbeidsmål med tilhørende strategi og tiltak. Arbeidsmålene er: Kunnskapsspreing, holdningsskapende arbeid, ny-rekruttering og innovasjon. Husbanken skal [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

25
jan

E-læring: Informasjonsteknologi

FoU-bedriften Karde har utviklet "Ja, vi kan", en nettressurs om informasjonsteknologi for personer med utviklingshemming. 

Les mer
1
jan

Universell utforming IKT: Lovverk og statlige føringer

Både private og offentlige virksomheter som har nettsider og selvbetjeningsautomater, må følge kravene om universell utforming. Virksomhetene må legge til rette for at nettsidene og automatene er [...]

Les mer
1
jan

Universell utforming

Målet med universell utforming er å gjøre samfunnet enklere å orientere og bevege seg i for så mange som mulig. Å klare seg selv og ta aktiv del i samfunnet blir for de aller fleste sett på som et [...]

Les mer