Kunnskapsbankens artikler om

Identitet

Nytt søk

Identitet

Nå er Lise 22 år, bor for seg selv, har snart 100 medaljer og har deltatt i flere Special Olympics World Games! Lise sin livsfilosofi er -selv om man har forskjellige utfordringer i livet, er [...]

Åpne artikkel

Identitet: Forskning

Identitet som funksjonshemmet? I de siste par tiårene har det vært gjennomført et økende antall studier som handler om utviklingshemmedes egne perspektiver på sin tilværelse. Det dreier seg særlig [...]

Åpne artikkel

Delaktighet og identitet

Gustavsson tok utgangspunkt i 4 studier der han belyste 3 hovedspørsmål: Hva er delaktighet og identitet? Hva er utviklingshemmingens forståelseformer ? Hva er flytende flytende [...]

Åpne artikkel

Utvikling 2009 nr. 4: Identitet

Dette nummeret av UTVIKLING ble publisert som nummer 4 i 2009. Når vi blir kjent med andre mennesker vil vi gjerne vite mer om dem enn hva de heter og hvor de kommer fra. Vi vil gjerne [...]

Åpne artikkel

Vi har også en stemme - Rettighetsworkshop

Norsk Forbund for Utviklingshemmede og Redd Barna samlet 13 barn og unge med utviklingshemming til en rettighetsworkshop i 2017 for å innhente og løfte frem barnas erfaringer og synspunkter på [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

7
jun

Identitet: Forskning

I enkelte av disse studiene drøftes spørsmål knyttet til identitet og funksjonshemming/utviklingshemming. Vår personlig identitet kan også knyttes til forhold som skiller oss fra andre mennesker som [...]

Les mer
22
mar

Delaktighet og identitet

NAKU presenterer her en film av et foredrag av professor Anders Gustavsson. Opptaket ble gjort i 2012. Gustavsson arbeider ved Institutionen för pedagogik och didaktik ved Stockholms universitet. [...]

Les mer
24
jun

Utvikling 2009 nr. 4: Identitet

Identitet er et ord som brukes mye i dag, men det er mange som er litt usikre på hva det betyr. Det er egentlig ikke så rart for identitet kan bety litt ulike ting. Noen ganger betyr det [...]

Les mer