Venner

Valle är 53 år och bor i en lägenhet om två rum och kök, i ett serviceboende för personer med intellektuella funktions­hinder. Valle är ovanlig i den be­märkelsen att han, till skillnad från många [...]

Åpne artikkel

Venner: Forskning

Vennskap I vår tid har vennskap fått fornyet betydning, ikke minst blant yngre mennesker; noe som henger sammen med urbanisering og endrede familieforhold. Det finnes ulike former for vennskap; [...]

Åpne artikkel

Bok om vennskap

Nye venner Det beste er å være ute blant folk. Der møter jeg også nye venner. Det er det jeg egentlig gjør de dagene jeg har fri fra jobben. Jeg blir glad inni meg når jeg er sammen med [...]

Åpne artikkel

Venner og skole

Undersøkelsen har sett på forholdet mellom skoletilbud, sosial deltagelse i fritiden og opplevd sosial aksept og vennskap blant barn med funksjonshemning. 85 barn i alderen 11-13 år (f. 1993-1995) og [...]

Åpne artikkel

Gode hjelpere - Nesten som en venn

Gjennom å høre hva personer med utviklingshemming sier om god hjelp, og hvilke ønsker og krav de har til sine hjelpere, søker rapporten å formidle forståelse for utviklingshemmedes oppfatning av gode [...]

Åpne artikkel