Seksuelle overgrep

En del personer med utviklingshemming kan tilhøre en særlig risikogruppe for enkelte kriminelle handlinger. Det er viktig at folk som jobber i tjenestene for personer med utviklingshemming har [...]

Åpne artikkel

Overgrep: Forskning

Mellom frihet og beskyttelse?: Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming, en kunnskapsoversikt. Denne kunnskapsoversikten tar for seg vold og seksuelle overgrep mot [...]

Åpne artikkel

Overgrep: Retningslinjer - hva gjør du?

Retningslinjene er også aktuelle for fagpersoner og studenter på helse- og sosialfaglige linjer. Barne-,ungdoms- og familiedirektoratet har utviklet et eget nettsted der retningslinjene er [...]

Åpne artikkel

Overgrep: Eksempler

I hovedreportasjen i denne utgaven av Utvikling besøker vi Sortland kommune som siden 2011 har drevet et prosjekt med mål om å redusere forekomsten av seksuelle overgrep. I reportasjen forteller [...]

Åpne artikkel

Avhør av personer med utviklingshemming- et felt som krever spesialkompetanse

Tilrettelagte avhør av sårbare personer Det er Straffeprosesslovens § 239 som regulerer ordningen om tilrettelagt avhør. Bestemmelsen gjelder når det skal tas avhør av barn under 16 år og avhør av [...]

Åpne artikkel