Seksuelle overgrep

En del personer med utviklingshemming kan tilhøre en særlig risikogruppe for enkelte kriminelle handlinger. Det er viktig at folk som jobber i tjenestene for personer med utviklingshemming har [...]

Åpne artikkel

Overgrep: Forskning

Mellom frihet og beskyttelse?: Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming, en kunnskapsoversikt. Denne kunnskapsoversikten tar for seg vold og seksuelle overgrep mot [...]

Åpne artikkel

Overgrep: Retningslinjer - hva gjør du?

Retningslinjene er også aktuelle for fagpersoner og studenter på helse- og sosialfaglige linjer. Barne-,ungdoms- og familiedirektoratet har utviklet et eget nettsted der retningslinjene er [...]

Åpne artikkel

Overgrep: Eksempler

I hovedreportasjen i denne utgaven av Utvikling besøker vi Sortland kommune som siden 2011 har drevet et prosjekt med mål om å redusere forekomsten av seksuelle overgrep. I reportasjen forteller [...]

Åpne artikkel

Avhør av personer med utviklingshemming- et felt som krever spesialkompetanse

I løpet av 2013 og 2014 ble det registrert 108 dommeravhør av voksne personer med utviklingshemming på barnehusene i Norge. I samme periode ble det gjennomført ca. 6000 dommeravhør av barn i alderen [...]

Åpne artikkel