Kunnskapsbankens artikler om

Samhandling

Nytt søk

Koordinert og sammenhengende tjenestetilbud

Kommunene ble fra 2001 pliktige til å opprette en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinerende enhet i kommunen skal blant annet oppnevne koordinatorer og utarbeide rutiner [...]

Åpne artikkel

Samhandling: Lovverk og statlige føringer

Rett og plikt til koordinator og samhandling Rett og plikt til samhandling,  koordinator og individuell plan er nedfelt i flere ulike lovregler. • Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 • [...]

Åpne artikkel

Samhandling: Forskning om koordinering og individuell plan

Perspektiver på god praksis- en undersøkelse av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner Rømbøll stod for en undersøkelse på vegne av Helsedirektoratet fra 2009-2010 om [...]

Åpne artikkel

Samhandling: Eksempler

Åse Mette og Kurt tok et valg da de flyttet til Andøya fra Bodø med to små barn. Eldstedatter, Maria, hadde særskilte behov og fikk senere diagnosen autisme og lett utviklingshemning. Da familien [...]

Åpne artikkel

E-læring: Individuell plan

Nettstedet er også tilrettelagt for fagpersoner som ønsker innsikt i roller og ansvar for å sette igang og drive planarbeidet. Nettstedet samler informasjon, dokumentasjon og erfaringer om [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

1
okt

Samordning av tjenester for utsatt barn og unge – Hva virker?

Mange familier med barn og unge med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser opplever relasjonen til tjenesteapparatet som krevende. Behov for omfattende hjelp og støtte medfører ofte kontakt [...]

Les mer
6
feb

Styringsverktøy sikrer gode overganger

Klepp kommune har gode erfaringer på å bruke styringsverktøy for å sikre overgangen fra barnehage til skole. I denne artikkelen deler styrer i Sørhellet barnehage sine erfaringer med å [...]

Les mer
29
jan

Overgangen mellom ulike skoleslag

Eksempelsamlingen "Elever med nedsatt funksjonsevne - Fokus på overganger mellom ulike skoleslag", inneholder 12 reportasjer om barn, ungdom og unge voksne med funksjonsnedsettelser som har vært [...]

Les mer