Kunnskapsbankens artikler om

Samhandling

Nytt søk

Koordinert og sammenhengende tjenestetilbud

Kommunene ble fra 2001 pliktige til å opprette en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinerende enhet i kommunen skal blant annet oppnevne koordinatorer og utarbeide rutiner [...]

Åpne artikkel

Samhandling: Lovverk og statlige føringer

Rett og plikt til koordinator og samhandling Rett og plikt til samhandling,  koordinator og individuell plan er nedfelt i flere ulike lovregler. • Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 • [...]

Åpne artikkel

Samhandling: Forskning om koordinering og individuell plan

Perspektiver på god praksis- en undersøkelse av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner Rømbøll stod for en undersøkelse på vegne av Helsedirektoratet fra 2009-2010 om [...]

Åpne artikkel

Samhandling: Eksempler

Åse Mette og Kurt tok et valg da de flyttet til Andøya fra Bodø med to små barn. Eldstedatter, Maria, hadde særskilte behov og fikk senere diagnosen autisme og lett utviklingshemning. Da familien [...]

Åpne artikkel

E-læring: Individuell plan

Nettstedet er også tilrettelagt for fagpersoner som ønsker innsikt i roller og ansvar for å sette igang og drive planarbeidet. Nettstedet samler informasjon, dokumentasjon og erfaringer om [...]

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

3
des

Samhandling: Forskning om koordinering og individuell plan

På denne side kan du lese hva evalueringsrapporter i Norge finner ut i temaet koordinering og individuel plan

Les mer
29
nov

Om taushetsplikt i helse- og omsorgstjenesten

Det rettslige utgangspunkt er helsepersonelloven § 21, hovedregel om taushetsplikt. Denne bestemmelsen har som formål å verne pasienter og brukere og deres integritet, og bidra og sikre tillit til [...]

Les mer
29
nov

Frivillige gir bedre aktivitetstilbud: Eksempel

Lillestrøm har etter kommunesammenslåingen jobbet målbevisst med å inkludere frivillige organisasjoner for å skape bedre kultur- og fritidsaktiviteter for personer med utviklingshemming – og for [...]

Les mer