Kunnskapsbankens artikler om

CRPD

Nytt søk

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle mennesker har fordi vi er mennesker. Til tross for at denne definisjonen har stått fast siden Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948), [...]

Åpne artikkel

CRPD nettverk Agder

Bilde av seminardeltakere. Målet for prosjektet Å bedre levekårene til personer med utviklingshemming ved at de får helse- og omsorgstjenester som bygger på de grunnleggende prinsippene i [...]

Åpne artikkel
Siv Bjønnum

Med menneskerettigheter på dagsorden

Foto: Siv Bjønnum, USHT Vestland (Hordaland) Fotograf: Otto von Münchow. Som et ledd i arbeidet med menneskerettigheter har senteret organisert et fagnettverk i samarbeid med USHT Vestland [...]

Åpne artikkel

E-plattform for foreldre til barn med utviklingshemming

På siden til prosjektet, ELPIDA, står det at e-plattformen inneholder seks moduler som tar sikte på å gi opplæring, bevisstgjøring og /eller holdningsendring innen temaer som [...]

Åpne artikkel

Selvbestemmelse, samtykke og beslutningsstøtte

I de fire første film ser vi på selvbestemmelse ut i fra fire ulike perspektiv. Alle 8 filmene er hver og en på rundt 5 minutter. I første film ser vi på selvbestemmelse og rettighetene vi [...]

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

5
des

CRPD nettverk Agder

Prosjektet handler om å etablere et ressursnettverk, for personer med utviklingshemming i Agder. Med mål om å øke kunnskapen om CRPD og forståelse av hvilken praktisk betydning CRPD har eller kan ha [...]

Les mer
30
nov

Med menneskerettigheter på dagsorden

USHT Vestland har det siste året jobbet målrettet med å veilede kommuner i fylket på menneskerettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. – Menneskerettighetene gjelder for alle og det har [...]

Les mer
19
apr

E-plattform for foreldre til barn med utviklingshemming

Seks organisasjoner fra fem europeiske land, har kommet sammen for å lage en e-læringsplattform for foreldre til barn med utviklingshemming. 

Les mer