FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Av Kjersti Skarstad, PhD statsvitenskap. Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle mennesker har fordi vi er mennesker. Til tross for at denne definisjonen har stått fast siden [...]

Åpne artikkel

Filmforelesning: CRPD som grunnlag for tjenester

En tydelig dokumentasjon manglende likestilling er NOU 2016:17 På lik linje. Rapporten fra det såkalte rettighetsutvalget viser at utviklingshemmede systematisk blir diskriminert på de [...]

Åpne artikkel

Forelesning: Peter McGovern - QualityRights

3. desember 2018 arrangerte NAKU et seminar på Litteraturhuset i Oslo. Seminaret, som ble holdt på den internasjonale dagen for funksjonshemmede, hadde nettopp selvbestemmelse, CRPD og tjenestene til [...]

Åpne artikkel

Forelesning: Kristine Vierli - Mye som gjenstår

Av Bitten Munthe-Kaas Temaet for innlegget til seniorrådgiver Kristine Vierli fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet var direktoratets oppfølging av CRPD. Hun orienterte innledningsvis kort om [...]

Åpne artikkel

Eksempel: Medbestemmelse med brukerråd

Av Bitten Munthe-Kaas Primus motor for prosjektet, Elisabeth Antonsen, orienterte om dette arbeidet sammen med medlem av brukerrådet, Thomas Hjelle, på NAKU sin markering av FN-dagen for [...]

Åpne artikkel