Kunnskapsbankens artikler om

Kriminalitet

Nytt søk

Utviklingshemming og kriminalitet

Saksgangen i en straffesak kan framstilles skjematisk på følgende måte som vist her: Når personer med utviklingshemming blir berørt av straffbare handlinger, er dette som offer, vitne eller [...]

Åpne artikkel

Overgrep: Forskning

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har gjennomgått artikler med temaet vold og overgrep i nære relasjoner, med den hensikt å få overblikk over hva man vet om omfang og [...]

Åpne artikkel

Armidilo: Et verktøy for risikovurdering i kommunale tjenester

Skrevet av Eireen Finden og Siv Anita Aasnes. Da jeg kom på jobb tirsdag morgen stod jeg oppført til å være med «Knut». Han har lett grad av utviklingshemming og bor i en leilighet tilknyttet et [...]

Åpne artikkel

Kriminalitet: Oppfølging av utviklingshemmede som begår overgrep

Av psykologspesialist Eva Opdalshei   Målet for behandlingen var å hjelpe personene med utviklingshemming til å få et bedre liv, der overgrepshandlinger ikke forekommer. For å oppnå dette [...]

Åpne artikkel

Avhør av personer med utviklingshemming- et felt som krever spesialkompetanse

Artikkelen er skrevet av Rolf-Arne Sætre, Politioverbetjent i Kripos. Publisert i Magasinet Utvikling 2015. Artikkelen er oppdatert av forfatter 01.09.2020.  I løpet av 2013 og 2014 ble det [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

10
aug

Rapport: Tjenestetilbud til voldsutsatte personer

Hvordan fungerer tjenestetilbudet til personer med nedsatt funksjonsevne som utsettes for vold fra noen de har en nær relasjon til eller er avhengig av? Dette er det overordnede tema for studien som [...]

Les mer
10
aug

Seksuelle overgrep

Personer med utviklingshemming kan på lik linje med øvrig befolkning være offer for lovbrudd. Dette gjelder selvsagt alle typer kriminalitet.

Les mer
10
aug

Tvang og makt: Fører til på kort og lang sikt

Arbeidet med barn og voksne som har vært utsatt for krig og vold, har gitt mye kunnskap om traumer og traumebehandling. Noe av dette har relevans og kan videreføres i arbeid med utviklingshemmede. [...]

Les mer