Kunnskapsbankens artikler om

Livssyn

Nytt søk

Tro og livssyn

Tro og livssyn sett i forhold til mennesker med utviklingshemming har en forholdsvis kort historie i Norge. Historien viser at en tidligere ikke regnet med at mennesker med utviklingshemming [...]

Åpne artikkel
Blå blomster

Lovverk: Tro og livssyn

Kommunen skal legge til rette for at den enkelte deltar i og mestrer dagliglivets gjøremål. Dagliglivets gjøremål skal forstås bredt, og omfatter blant annet tros- og livssynssamfunn. Du kan lese [...]

Åpne artikkel

Trosfrihet: Eksempel

Som bakteppe vil jeg trekke frem FN’s verdenserklæring om menneskerettigheter art 18. Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte [...]

Åpne artikkel

Tro og Lys Norge

Gruppene er økmeniske, åpne for mennesker fra alle kirkesamfunn, men også for mennesker som ikke har noen synlig kirketilhørighet. Du kan lese mer om Tro og Lys her

Åpne artikkel

Kartlegging av tro og livssyn

Forfatterne viser til at både tjenesteytere, pårørende og tjenestemottakere, har behov for kunnskap og veiledning om hvordan en snakker om, og kartlegger tjenestemottakers ønsker for tros- [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

22
mar

Tro og Lys Norge

Tro og Lys Norge er en internasjonal, kristen bevegelse som arbeider for at mennesker med utviklingshemming og deres familier skal finne sin plass i kirke og samfunn. Bevegelsen startet i 1971 [...]

Les mer
22
mar

Lovverk: Tro og livssyn

De som er avhengig av praktisk og personlig bistand fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal få ivaretatt sine muligheter til egen tros- og livssynutøvelse i tråd med grunnlovsfestede [...]

Les mer
22
mar

Kartlegging av tro og livssyn

Veilederen er til hjelp for å kartelgge tjenestemottakers ønsker og behov i forhold til Tro- og livssyn.

Les mer