Kunnskapsbankens artikler om

Rus

Nytt søk

Utviklingshemming og rus

Forskning viser at det er en rekke risikofaktorer som kan føre til rusproblemer for personer med utviklingshemming. Personer med lett utviklingshemming har større risiko for rusproblemer enn andre [...]

Åpne artikkel

Rus: Forskning

Risikofaktorer De siste 30 årene har det vært fokus på nedleggelse av spesialinstitusjoner for personer med utviklingshemming og integrering i samfunnet på lik linje med alle andre (Sturmey, [...]

Åpne artikkel

Rus: Lovverk og statlige føringer

Kommunen har plikt til å gi bistand etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2. Les mer om lovgrunnlaget i artikkelen Helse og omsorg: Lovverk og sentrale føringer.  [...]

Åpne artikkel

Rusoppfølging: Eksempel

Bilde: Seksjonsleder Hege Hammerø (th) og ruskonsulent Marianne Kolstø.  Ved Lavterskel helse og rus i Haugesund kommune gis det et lavterskeltilbud primært til mennesker med [...]

Åpne artikkel

Rus: Eksempel

Ole Alexander Mattsson Økland har lett utviklingshemming, ADHD og psykisk lidelse. Og så har han i mange år slitt med et omfattende rusproblem. Det har vært en lang prosess å komme seg ut [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

20
jun

Rus: Lovverk og statlige føringer

Personer med utviklingshemming som har rusproblemer omfattes av de alminnelige reglene i helselovgivningen. Loven skiller ikke på om det er utviklingshemming, rusproblemer eller en kombinasjon av [...]

Les mer
20
jun

Utviklingshemming og rus

I denne artikkelen får du en introduksjon i temaet utviklingshemming og rus. I artikkelen får du informasjon om temaet og lenker til videre ressurser og fordypning i temaet.

Les mer
20
jun

Rus: Forskning

I Norge har vi fortsatt mangelfull forskning på, og kunnskap om utviklingshemming og rus. Internasjonalt er imidlertid feltet i stadig utvikling, og bare de siste femten årene har det vært en [...]

Les mer