Rus og rusproblemer

For det første gjelder de samme risikofaktorene for psykisk utviklingshemmede som ellers i befolkningen. Slike risikofaktorer er rusproblemer i familien, tilkortkomming på skole, arbeidsløshet, [...]

Åpne artikkel

Rus: Forskning

At personer med utviklingshemming bruker rusmidler kan bli sett på som tegn på normalisering og integrering. Gjennom deltakelse på arenaer hvor alkohol brukes vil samfunnet, gjennom blant andre [...]

Åpne artikkel

Rus: Lovverk og statlige føringer

Kommunen har plikt til å gi bistand til psykisk utviklingshemmede med rusproblematikk etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Dersom det er behov for behandling ut over kommunale tiltak [...]

Åpne artikkel

Rus: Videoforelesninger om rus og utviklingshemming

Film 1 har tittel: «Rus og psykisk utviklingshemming» Filmen handler om hva rus og rusproblematikker er, om rusmidler og skadevirkninger, om rus og utviklingshemming og hva vi trenger kunnskap [...]

Åpne artikkel

Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser

Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) er den norske betegnelsen på tjenester som utfører rus- og avhengighetsbehandling på spesialistnivå.  At tjenestene er tverrfaglige, [...]

Åpne artikkel