Kunnskapsbankens artikler om

Rus

Nytt søk

Rus og rusproblemer

For det første gjelder de samme risikofaktorene for utviklingshemmede som ellers i befolkningen. Slike risikofaktorer er rusproblemer i familien, tilkortkomming på skole, arbeidsløshet, manglende [...]

Åpne artikkel

Rus: Forskning

At personer med utviklingshemming bruker rusmidler kan bli sett på som tegn på normalisering og integrering. Gjennom deltakelse på arenaer hvor alkohol brukes vil samfunnet, gjennom blant andre [...]

Åpne artikkel

Rus: Lovverk og statlige føringer

Kommunen har plikt til å gi bistand til personer med utviklingshemming med rusproblematikk etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Dersom det er behov for behandling ut over [...]

Åpne artikkel

Rus: Videoforelesninger om rus og utviklingshemming

Film 1 har tittel: «Rus og psykisk utviklingshemming» Filmen handler om hva rus og rusproblematikker er, om rusmidler og skadevirkninger, om rus og utviklingshemming og hva vi trenger kunnskap [...]

Åpne artikkel

Rapport om psykiske lidelser-og/eller ruslidelser

Nasjonal og internasjonal forskning indikerer at personer med utviklingshemming har en høyere forekomst av psykiske lidelser enn andre. Tallene fra forskningen varierer, men viser forekomster fra 36 [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

4
jan

Veiledere og pakkeforløp i psykisk helse og rus

Veiledere er et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten, de inneholder krav, forventninger og råd for hvordan man skal lykkes med psykisk helsearbeid.

Les mer
1
jan

Nasjonale og regionale sentre for rus og psykisk helse

På denne siden har vi samlet en oversikt over nasjonale og regionale kompetansesentre innenfor feltene rus og psykisk helse. 

Les mer
2
jan

Rapport: Habilitering eller psykisk helsevern

Risikoutsatte brukere i grenseland mellom Habilitering og psykisk helsevern. En rapport med erfaringer fra pasienter i Nordland, Troms og Finnmark, Helse Nord. 

Les mer