Kunnskapsbankens artikler om

SFO

Nytt søk

SFO

Det blir lagt vekt på at det skal være en prinsipiell forskjell mellom skole og SFO. I stortingsmeldingen "Kultur for læring" (St.meld. nr. 30, 2003–04) står det at skolen er obligatorisk for alle [...]

Åpne artikkel

SFO: Forskning

Det var med innføringen av Reform 97 (Opplæringslova 1998; St. meld. Nr 29 1994-1995) at skolefritidsordningen (SFO) slik vi kjenner den i dag ble innført. I noen kommuner omtales SFO som [...]

Åpne artikkel

SFO: Lovverk og statlige føringer

"Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1-4 årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1-7 årstrinn. Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, [...]

Åpne artikkel

Tvang og makt i skolesektoren

Bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming er et viktig tema innenfor tjenesteytingen. I kommunale helse- og omsorgstjenester reguleres blandt annet bruken av tvang i Lov om [...]

Åpne artikkel

Tilrettelegging på museer

Museumsnytt har laget en reportasje om hvordan Storbritannia tilrettelegger for elever med spesielle behov i egne undervisningsopplegg, såkalte SEN-grupper. Betraktninger rundt opplegget i [...]

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

4
jan

Tvang og makt i skolesektoren

Bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming er regulert ulikt avhengig av hvilket lovverk som gjelder for de tjenester man mottar. Temaet er fra tid til annen også [...]

Les mer
5
jan

SFO: Lovverk og statlige føringer

SFO er hjemlet i Opplæringsloven (2001) §13-7, hvor alle kommuner pålegges å gi et slikt tilbud, men uten å definere kapasiteten i eller tilgjengeligheten til dem.

Les mer
9
jan

SFO

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1-4. årstrinn og for barn med særskilte behov for 1-7 årstrinn. SFO kan både være privat og kommunal. 

Les mer