Kunnskapsbankens artikler om

Voksenopplæring

Nytt søk

Voksenopplæring

Voksne har gjennom opplæringslovens § 4A-1 og § 4A-2 rett til tilpasset grunnskoleopplæring. Retten omfatter hele fag, deler av fag eller opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, [...]

Åpne artikkel

Voksenopplæring: Forskning

Det er ingen oversikt over hvor mange personer med utviklingshemming som deltar i voksenopplæring. Imidlertid viser Söderström og Tøssebro (2011) at det har skjedd en utvikling fra 1989 hvor det var [...]

Åpne artikkel

Voksenopplæring: Lovverk og statlige føringer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),   kapittel 4A omhandler opplæring spesielt organisert for voksne. Kapittelet lovfester retten til grunnskoleopplæring (§ [...]

Åpne artikkel

Voksenopplæring: Dikt i utval

Det heile byrja med ei kort forteljing som heimelekse.  Saman med læraren Roger starta dei å ta ut essensen frå forteljinga, og slik blei det eit fint dikt. I ettertid har det blitt mange dikt. [...]

Åpne artikkel

Tvang og makt i skolesektoren

Bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming er et viktig tema innenfor tjenesteytingen. I kommunale helse- og omsorgstjenester reguleres blandt annet bruken av tvang i Lov om [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

4
jan

Tvang og makt i skolesektoren

Bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming er regulert ulikt avhengig av hvilket lovverk som gjelder for de tjenester man mottar. Temaet er fra tid til annen også [...]

Les mer
10
aug

Diagnose og skole

Statped er en nasjonal tjenesteytende etat underlagt Kunnskapsdepartementet. Den bistår kommuner og fylkeskommuner med å legge til rette for tilpasset, inkluderende og likeverdig opplæring av barn, [...]

Les mer
9
jan

FRAMskolen- Vallersund Gård

Framskolen er et lærested for unge voksne med utviklingshemming som er ferdig med videregående skole. Det er et folkehøyskolelignende tlbud til personene mellom 18 og 25 år. Framskolen ligger på [...]

Les mer