Kunnskapsbankens artikler om

Videregående opplæring

Nytt søk

Videregående opplæring

Ungdommer som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring har rett til videregående opplæring jfr opplæringsloven § 3-1. Ungdommer som har rett til spesialundervisning og som etter sakkyndig [...]

Åpne artikkel

Videregående opplæring: Forskning

Det er et mål at videregående opplæring skal ivareta et likeverdig opplæringstilbud, der elevene og lærlingene inkluderes og opplever mestring. Det er imidlertid flere utfordringer i [...]

Åpne artikkel

Videregående: Lovverk og statlige føringer

Rett til videregående opplæring Opplæringslovens § 3-1 sier at ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har etter søknad rett til tre års heltids videregående opplæring. [...]

Åpne artikkel

Bruk av teknologi i opplæringen

Statped har utviklet en egen læringsressurs på sin nettside som omhandler teknologi i opplæringen. På disse sidene finnes artikler om erfaringer og metodikk samt konkrete tips til apper.

Åpne artikkel

Tvang og makt i skolesektoren

Bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming er et viktig tema innenfor tjenesteytingen. I kommunale helse- og omsorgstjenester reguleres blandt annet bruken av tvang i Lov om [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

4
jan

Tvang og makt i skolesektoren

Bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming er regulert ulikt avhengig av hvilket lovverk som gjelder for de tjenester man mottar. Temaet er fra tid til annen også [...]

Les mer
10
aug

Diagnose og skole

Statped er en nasjonal tjenesteytende etat underlagt Kunnskapsdepartementet. Den bistår kommuner og fylkeskommuner med å legge til rette for tilpasset, inkluderende og likeverdig opplæring av barn, [...]

Les mer
9
jan

FRAMskolen- Vallersund Gård

Framskolen er et lærested for unge voksne med utviklingshemming som er ferdig med videregående skole. Det er et folkehøyskolelignende tlbud til personene mellom 18 og 25 år. Framskolen ligger på [...]

Les mer