Kunnskapsbankens artikler om

Legemidler

Nytt søk

Legemidler og utviklingshemming

Personer med utviklingshemming bruker flere legemidler enn andre pasientgrupper og mange kan ikke selv rapportere om effekt av legemidlene de bruker. I tillegg vurderer helsepersonell i tjenestene [...]

Åpne artikkel

Legemidler: Forskning

Hove m.f. (2019) viser i en artikkel publisert i 2019 at personer med utviklingshemming har et høyere forbruk av legemidler enn øvrig befolkning. Antiepileptika og antipsykotika/ psykoleptika som [...]

Åpne artikkel

Legemidler: Lovverk og statlige føringer

Forskrift om legemiddelhåndtering, legemiddelforskriften og Forskrift om endring i forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp er sentrale lover. [...]

Åpne artikkel

Legemiddelhåndtering: E-læring

Fagforbundet tilbyr et gratis nettkurs i legemiddelbehandlig med påloggingsfunksjon.  Kurset er beregnet på hjelpepleiere, omsorgsarbeidere eller helsefagarbeidere. Nettkurset er basert på [...]

Åpne artikkel

Legemiddelgjennomgang: Verktøy

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten , USHT, har utviklet skjema for legemiddelgjennomgang(LMG) for personer med utviklingshemming som bor i egen bolig. Skjemaene  er [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

1
sep

- Behov for mer kunnskap om legemidler i tjenestene

Forskning og undersøkelser viser at personer med utviklingshemming tar flere legemidler sammenlignet med personer uten utviklingshemming. En studie av legemiddelbruken blant 40 utviklingshemmede i [...]

Les mer
19
aug

Rapport om dødsfall på en akuttpsykiatrisk sengepost 

I denne artikkelen viser vi til rapporten, Dødsfall på en akuttpsykiatrisk sengepost, fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom).

Les mer
1
feb

E-læring: Allmennlegens møte med utviklingshemmede

Kurset gir primært allmennlegen en innføring i aktuelle problemstillinger når man har personer med utviklingshemning på sin liste. Kurset – med sine 13 kapitler om ulike temaer – er også av [...]

Les mer