Kunnskapsbankens artikler om

Legemidler

Nytt søk

Legemidler og utviklingshemming

Personer med utviklingshemming bruker flere legemidler enn andre pasientgrupper og mange kan ikke selv rapportere om effekt av legemidlene de bruker. I tillegg vurderer helsepersonell i tjenestene [...]

Åpne artikkel

Legemidler: Forskning

Forbruk av legemidler Hove m.fl. (2019) viser i en artikkel publisert i 2019 at personer med utviklingshemming har et høyere forbruk av legemidler enn øvrig befolkning. Antiepileptika og [...]

Åpne artikkel

Legemidler: Lovverk og statlige føringer

Forskrift om legemiddelhåndtering, legemiddelforskriften og Forskrift om endring i forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp er sentrale lover. [...]

Åpne artikkel

E-læring: Legemiddelhåndtering

Fagforbundet tilbyr et gratis nettkurs i legemiddelbehandlig med påloggingsfunksjon.  Kurset er beregnet på hjelpepleiere, omsorgsarbeidere eller helsefagarbeidere. Nettkurset er basert på [...]

Åpne artikkel

Legemiddelgjennomgang: Verktøy

 Statens legemiddelverk har informasjonsside om Legemiddelgjennomgang. På siden finner du sjekkliste for legemiddelgjennomgang, og videre informasjon om forberedelser, gjennomføring og [...]

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

1
aug

Legemidler: Forskning

Forskning viser at personer med utviklingshemming bruker mange legemidler. Mye tyder på at det oppstår legemiddelrelaterte problemer i forbindelse med medisineringen. Samtidig kan [...]

Les mer
3
mar

Utviklingshemming og epilepsi

Epilepsi er en samlebetegnelse på ulike tilstander som medfører en disposisjon til å kunne få gjentatte spontane epileptiske anfall. Epileptiske anfall oppstår fordi signaloverføringene mellom [...]

Les mer
14
jan

Legemiddelgjennomgang: Verktøy

En legemiddelgjennomgang er en systematisk fremgangsmåte for å kvalitetssikre den enkelte pasients legemiddelbruk. Selve legemiddelgjennomgangen kan gjøres av behandlende lege alene, eller i [...]

Les mer