Kunnskapsbankens artikler om

Livssyn

Nytt søk

Tro og livssyn

Tro og livssyn sett i forhold til mennesker med utviklingshemming har en forholdsvis kort historie i Norge. Historien viser at en tidligere ikke regnet med at mennesker med utviklingshemming [...]

Åpne artikkel

Lovverk: Tro og livssyn

Den grunnleggende rettigheten, som står i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, viser til at enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet. Religionsfriheten [...]

Åpne artikkel

Trosfrihet: Eksempel

Som bakteppe vil jeg trekke frem FN’s verdenserklæring om menneskerettigheter art 18. Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte [...]

Åpne artikkel

Kartlegging av tro og livssyn

Forfatterne viser til at både tjenesteytere, pårørende og tjenestemottakere, har behov for kunnskap og veiledning om hvordan en snakker om, og kartlegger tjenestemottakers ønsker for tros- [...]

Åpne artikkel

Tro og Lys Norge

Gruppene er økmeniske, åpne for mennesker fra alle kirkesamfunn, men også for mennesker som ikke har noen synlig kirketilhørighet. Du kan lese mer om Tro og Lys her

Åpne artikkel

Nylig lagt til

1
jan

E-læring: Mangfold og muligheter

Mangfold og muligheter består av flere kurs. Kursene har tema som å arbeide i andres hjem, fritid, kultur og venner, utfordrende atferd, psykiske lidelser, inkludering og [...]

Les mer
4
jan

E-læring: Inkludering og deltakelse

Hensikten med e-læringskurset, Inkludering og deltakelse er å gi fagpersoner som jobber med personer med utviklingshemming kunnskap om betydningen av inkludering og deltakelse. Deltakerne skal [...]

Les mer
3
jan

Tro og livssyn

I Norge tilhører i underkant 90% av befolkningen et tros- eller livssynssamfunn.  Også de som ikke tilhører et tros eller livssynsamfunn har sine tanker om de eksistensielle spørsmål. [...]

Les mer