Kunnskapsbankens artikler om

Helse

Nytt søk

Helse

Helse dreier seg om noe langt mer enn spørsmålet hvorvidt sykdom foreligger eller ikke. Helse har stor betydning for livskvalitet og har ofte også betydning for en persons leveutsikter. Det [...]

Åpne artikkel

Helse: Forskning

Helsesvikt NAKU har tidligere oppsummert tilgjengelig forskning om utviklingshemming og helse i to rapporter: Helseoppfølging av personer med utviklingshemming (2007) og Utviklingshemming og psykisk [...]

Åpne artikkel

Helse- og omsorg: Lovverk og sentrale føringer

Pasient- og brukerrettighetsloven: Retten til nødvendig helse- og omsorgstjenester i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Lovens [...]

Åpne artikkel

Helsesjekk ved utviklingshemming

Regelmessige helsekontroller er et viktig helseforebyggende tiltak for personer med utviklingshemning. Det vil gi en bedre helseoppfølging av hver enkelt, og en mulighet til å fange opp tegn på [...]

Åpne artikkel

Ressursside om epilepsi og utviklingshemming

Les også vår artikkel "Utviklingshemming og epilepsi". Artikkelen er skrevet av overlege, professor, dr. med. Eylert Brodtkorb og gir oppdatert kunnskap om epilepsi hos personer med [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

10
aug

Frambu - Kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Frambu er et av 9 kompetansesentre for  sjeldne diagnoser. 

Les mer
10
aug

Engelsk nettsted om utviklingshemming og helse

På denne nettsiden finner du informasjon om utviklingshemming og helse på engelsk.

Les mer
10
aug

E-læring: Dette må jeg kunne

Aldring og helse har utarbeidet e-læringen Gode tjenester til personer med utviklingshemning. Dette er en av flere e-læringer som er laget innenfor kurstilbudet Dette må jeg kunne. [...]

Les mer