Kunnskapsbankens artikler om

Kommunikasjon

Nytt søk

Kommunikasjon

Vi har alle en form for språk som vi bruker i vår samhandling med andre. Måten vi uttrykker oss på gjennom talespråk, skriftspråk, kroppsspråk, gester og tegn vil være svært forskjellig. Et [...]

Åpne artikkel

Kommunikasjon: Hva er ASK

Statped har laget en kort film som beskriver hva ASK er. 

Åpne artikkel

Aktiv støtte

Aktiv støtte er en evidensbasert og universell tilnærming som kan benyttes for å sikre engasjement og aktiv deltakelse i relasjoner, aktiviteter og i samfunnet. [...]

Åpne artikkel

Velferdsteknologi for økt deltakelse og selvbestemmelse

  Kløvningstensprosjektet ble startet opp for fire år siden. Det kom i stand for å få brukerne å kommunisere mer med hverandre. Målet var å legge til rette for at beboerne aktivt skal kunne [...]

Åpne artikkel

Skjema bedrer overganger

Når vi skal tre inn en ny fase i våre liv, er det for oss alle knyttet uvisshet og uro til overgangen. For personer med utviklingshemming og for personer med kommunikasjonsvansker blir disse [...]

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

3
jan

Aktiv støtte

Aktiv støtte er en måte å tilby støtte til alle personer som trenger det, og har vist seg å være spesielt nyttig når det skal gis bistand og støtte til personer som har en kognitiv [...]

Les mer
21
des

Velferdsteknologi for økt deltakelse og selvbestemmelse

Sarpsborg kommune har tatt sjumilssteg i retning av å legge til rette for bruk av velferdsteknologi for personer med utviklingshemming. Ved Kløvningsten servicebase og bofellesskap brukes for [...]

Les mer
7
des

Skjema bedrer overganger

De store overgangene i livet kan være utfordrende for personer med utviklingshemming og personer som har kommunikasjonsvansker. Bytte fra barneskole til ungdomsskole eller fra foreldrehjemmet til [...]

Les mer