Kunnskapsbankens artikler om

BPA

Nytt søk

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

BPA er en måte å organisere tjenester som omfatter praktisk og personlig assistanse for personer med nedsatt funksjonsevne og som har behov for bistand i dagliglivet. Hjelpen kan gis både i og [...]

Åpne artikkel

BPA: Forskning

Uni Research Rokkansenteret har utgitt rapport (2/2017) etter følgeevaluering av rettighetsfestingen i brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Studien var utført på oppdrag fra Helsedirektoratet [...]

Åpne artikkel

BPA: Lovverk og statlige føringer

Rundskriv I-20/2000 følger opp lovgivers intensjon fra forarbeidet til lovendringen som innebærer at bruker innenfor vedtakstimene fra kommunen i prinsippet kan styre:  hvem vedkommende [...]

Åpne artikkel

Eksempel BPA: Bofellesskap

- Hvis vi har søkere som ønsker BPA og enten de selv kan være arbeidsleder eller har noen som kan være arbeidsleder for seg, så innvilger vi BPA om de ellers fyller kravene for å få BPA. Dette er en [...]

Åpne artikkel

BPA: Utfordringer

Vurdere utførelse av arbeidslederrollen Arbeidslederrollen i BPA – ordningen er sentral for å oppnå brukerstyring. Arbeidsleder har ansvaret for den daglige driften med arbeidsoppgaver som blant [...]

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

5
aug

BPA: Forskning

Hvordan har utviklingen i Norge vært om personer med utviklingshemming og brukerstyrt personlig assistanse (BPA)? Har rettighetsfestingen som ble innført i 2015 bidratt til økning i bruk av BPA for [...]

Les mer
12
jan

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som skal bidra til likestilling, likeverd og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette inkluderer personer med [...]

Les mer
7
jan

Opplæring om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helsedirektoratet har utformet en opplæringshåndbok og kurspresentasjon om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 

Les mer