Kunnskapsbankens artikler om

Kultur og fritid

Nytt søk

Kultur og fritid

Kultur og utviklingstrekk Det er en allmenn oppfatning at kultur og fritid er viktig for den enkeltes livskvalitet og livsutfoldelse i alle faser av livet. En meningsfylt fritid gir muligheter for [...]

Åpne artikkel

Kultur og fritid: Forskning

Fritid ble reformens taper 1990-årene skulle være et løft for utviklingshemmedes levekår, hvor vi blant annet så et økt fokus på boliger. Man så derimot en tilbakegang i fritidsaktivitetene, [...]

Åpne artikkel

Kultur og fritid: Lovverk og statlige føringer

Forskning viser at personer med utviklingshemming har begrensede sosiale nettverk og få nære venner. De er en høyrisikogruppe for å utvikle livsstilssykdommer. Det er også slik at voksne med [...]

Åpne artikkel

Frivillige gir bedre aktivitetstilbud: Eksempel

Lillestrøm kommune satser på frivilligheten. Det skjer gjennom samarbeid innen flere tjenesteområder i kommunen. Aktiv fritid, som er støttekontakttjenesten i kommunen, er én av tjenestene som [...]

Åpne artikkel

Dissimilis Nasjonale Kompetansesenter

  Formål: Bidra til økt livskvalitet og respekt for mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser Inkludere og synliggjøre mennesker med utviklingshemming og [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

27
jun

Paradans

Dans er en viktig aktivitet for mange, og muligheten for å kunne bevege kroppen til musikk er en god fritidsaktivitet. Paradans er et begrep som brukes om all dans for mennesker med en [...]

Les mer
3
mai

Om Paraidrettssenteret i Trøndelag

Paraidrettssenteret i Trøndelag er det første av sitt slag i Norge, og foreløpig også det eneste. I denne artikkelen kan du lese om arbeidet deres. 

Les mer
19
apr

Bilstønad

For mange med funksjonsnedsettelser er bilen eneste mulighet for å kunne delta i samfunnet på lik linje med andre. Stønad til kjøretøy er hjemlet i «Lov om folketrygd», kapittel 10, samt Forskrift om [...]

Les mer