Kunnskapsbankens artikler om

Arbeidsmarkedstiltak

Nytt søk

Arbeidsmarkedstiltak

Bilde: Audgunn Vilhelmsen Nordberg -Galleri Lista Fyr. NAV kan i dag tilby ulike tiltak og virkemidler for mennesker som står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller ønsker å komme (tilbake [...]

Åpne artikkel

Arbeidsmarkedstiltak: Forskning

Bilde: Audgunn Vilhelmsen Nordberg -Galleri Lista Fyr. Arbeids- og velferdsforvaltningen har ansvaret for iverksetting av arbeidsrett oppfølging av personer som trenger bistand for å komme i [...]

Åpne artikkel

Arbeid og aktivitet: Lovverk og statlige føringer

I NAKU sin kunnskapsbank i artikkelen Arbeidsrettede tiltak kan du lese mer om tiltakene fra NAV.  Vi har også en artikkel om forskning knyttet til arbeidsrettede tiltak.  I [...]

Åpne artikkel

Eksempel: Helt Med i arbeidslivet

Silje Ingebrigtsen (36) jobber på kjøkkenet ved Scandic Flesland Airport hotell. Hun lager varmmat for personalkantinen. Før hun begynte, var kantinen litt så som så, men Ingebrigtsen har fått [...]

Åpne artikkel
Audgunn Vilhelmsen, Galleri Lista Fyr

Supported Employment

Bilde: Audgunn Vilhelmsen, Galleri Lista Fyr Supported Employment - «place then train» Forberedelse til arbeidslivet for personer med behov for bistand for å komme ut i arbeidslivet, har frem [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

22
mai

Varig tilrettelagt arbeid i ordinære virksomheter (VTA-O)

Fra januar 2006 ble det innført en ordning med Varig tilrettelagt arbeid innenfor ordinær virksomhet (VTA-O). VTA-O tilbyr arbeid til uføretrygdede med behov for tett oppfølging og spesiell [...]

Les mer
7
mai

Selvbestemmelse om deltakelse i arbeidslivet

Hvordan er situasjonen i dag vedrørende innflytelse på arbeidsdeltakelse for personer med utviklingshemming? Hvordan er selvbestemmelsen ivaretatt på ordinære arbeidsplasser eller i [...]

Les mer
21
des

Ut i arbeid på ordinære arbeidsplasser: Eksempel

Lillestrøm kommune har fått etablert et godt system for varig tilrettelagte arbeid i ordinære arbeidsplasser (VTA-O). Spesielt Skedsmo kommune, som i dag er en del av Lillestrøm, har lenge – lenge [...]

Les mer