Kunnskapsbankens artikler om

Seksualitet

Nytt søk

Seksualitet

Seksuell helse og seksualitet Verdens helseorganisasjon sin arbeidsdefinisjon på seksuell helse er:   “En tilstand av fysisk, emosjonelt, mentalt og sosialt velvære relatert til seksualitet [...]

Åpne artikkel

Seksualitet: Forskning

I BUFDIR (1-2013) sin rapport om levekår for mennesker med utviklingshemming vises det til internasjonale studier som sier at utviklingen går i rett retning av større aksept for retten til seksualliv [...]

Åpne artikkel

Seksualvennlig miljø

Sosiale og kulturelle forhold påvirker seksuell atferd. Tradisjoner, normer og regler danner rammer for hvordan ulike kulturer utøver seksualitet. Den gode seksualiteten utvikler seg innen samfunnets [...]

Åpne artikkel

Eksempel: Treffpunkt for skeive utviklingshemmede

NOU 2016:17 som gjennomgikk rettighetssituasjonen for personer med utviklingshemming understreker at personer med utviklingshemming  «har det samme spekteret av seksuelle [...]

Åpne artikkel

Seksualitet: Litteratur, materiell og nettressurser

Kursmateriell, Kropp, identitet og seksualitet  (KIS) kan brukes i undervisning, veiledning og i samtaler om temaet kropp, identitet og seksualitet (KIS) Materialet er nettbasert og [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

15
feb

E-læring: Fritid, kultur og venner

I dette e-læringskurset om fritid, kultur og venner vil du få kunnskap om hva fritid er, og hvordan du kan hjelpe personer med en utviklingshemming til å få en aktiv og meningsfylt tilværelse alene [...]

Les mer
4
jan

Seksualtekniske hjelpemidler

Sykdommer og skader kan føre til nedsatt seksualfunksjon, både hos kvinner og menn. Seksualtekniske hjelpemidler kan være nyttige. Temaet oppleves mange ganger utfordrende for den som trenger [...]

Les mer
4
jan

NFSS, Norsk nettverk for seksualitet og samliv

NFSS ble etablert i 1998 og er et landsdekkende nettverk for fagpersoner som arbeider med seksualitet. Nettverket er en viktig ressurs i kunnskapsformidling og utvikling av tilrettelagt informasjons [...]

Les mer