Kunnskapsbankens artikler om

Pårørende og familie

Nytt søk

Foreldre: Kontakt med hjelpeapparatet

Denne teksten er hentet fra Tøssebro, J. og Wendelborg, C. (red.) (2014)  Oppvekst med funksjonshemming. Familie, livsløp og overganger. Gyldendal Akademisk. De hjelperne som står på [...]

Åpne artikkel

Søsken: Forskning

Norske studier Det er ikke mange norske studier om dette temaet. Noen av dem har intervjuet foreldrenes og sett på deres opplevelser.  Foreldrene meddeler at de ser at søsken til barn med [...]

Åpne artikkel
Bilde av blomster Copyright NAKU

Pårørende og familie: Lovverk og statlige føringer

Lov om pasient- og brukerrettigheter og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, utgjør det juridiske rammeverket for samarbeidet mellom bruker, pårørende og tjenesteapparatet. De nasjonale [...]

Åpne artikkel

Pårørendeoppfølging: Eksempel

De tre tidligere kommunene Søgne, Sogndalen og Kristiansand har lenge jobbet med oppfølging av pårørende, men spesielt i Søgne ble det gjennom et pårørendeprosjekt satt i bedre system. Da tre [...]

Åpne artikkel

Søsken til personer med utviklingshemming: Eksempel

– Tjenestene glemmer ofte søsknene, sier Torun Vatne, psykologspesialist ved Frambu, som har jobbet med og forsket på søskenintervensjon. Hun opplever at tiltakene som tilbys overfor søsken er [...]

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

21
des

Ambulerende foreldreveiledning i Søndre Nordstrand

Søndre Nordstrand har vært i forkant med å etablere ambulerende foreldreveiledning. Siden 2019 har Oslo-bydelen hatt det de kaller et hjemmeveiledningsteam. Teamet, som ledes av vernepleier Gry Østby [...]

Les mer
8
des

Opplæringsprogram om pårørende

USHT Innlandet (oppland), Fagskolen Innlandet og NTNU i samarbeid med Kompetansebroen har laget opplæringsprogram om pårørende

Les mer
28
jun

Foreldre med kognitive vansker: Lovverk og statlige føringer

Artikkelen løfter frem eksempler på lovverk og statlige føringer som er førende for temaet pårørende foreldre med kognitive vansker.

Les mer