Familie

Forskjellighet Mange opplever at de reagerer ulikt på å få et barn med funksjonshemming. Eller de håndterer og uttrykker følelser på ulike måter. Det kan bli vanskelig å ”lese” hverandre, det kan [...]

Åpne artikkel

Familie: Forskning

I følge Tøssebro, Paulsen og Wendelborg vokser de fleste barn med funksjonshemming opp i sin familie. Av barn som var mellom 4-6 år bodde 1 prosent sammen med andre enn sine foreldre, 0,5 [...]

Åpne artikkel

Venner

Valle är 53 år och bor i en lägenhet om två rum och kök, i ett serviceboende för personer med intellektuella funktions­hinder. Valle är ovanlig i den be­märkelsen att han, till skillnad från många [...]

Åpne artikkel

Venner: Forskning

Vennskap I vår tid har vennskap fått fornyet betydning, ikke minst blant yngre mennesker; noe som henger sammen med urbanisering og endrede familieforhold. Det finnes ulike former for vennskap; [...]

Åpne artikkel

Venner: Eksempler

Nye venner Det beste er å være ute blant folk. Der møter jeg også nye venner. Det er det jeg egentlig gjør de dagene jeg har fri fra jobben. Jeg blir glad inni meg når jeg er sammen med [...]

Åpne artikkel