Dagsenter

Dagsentrene gir et organisert dagtilbud til ulike grupper av brukere. Hvor utbygd disse tilbudene er, varierer blant annet med kommunestørrelse, økonomi og lokale forhold. Noen steder er det tilbud [...]

Åpne artikkel

Dagsenter: Forskning

Rapport fra Reinertsen (2012) viser til at  omtrent halvparten av alle voksne utviklingshemmede deltar i et dagsentertilbud. Dette tallet har vært relativt konstant i perioden etter [...]

Åpne artikkel

Arbeid og dagaktivitet: Lovverk og statlige føringer

I NAKU sin kunnskapsbank, artikkelen Arbeidsrettede tiltak kan du lese mer om tiltakene fra NAV.  Vi har også en artikkel om forskning knyttet til arbeidsrettede tiltak.  I [...]

Åpne artikkel

Dagsenter: Eksempel

Radarveien dagsenter ble opprettet i 1973, og het da Radarveien daghjem og skole. Etter ansvarsreformen i 1991 ble Stiftelsen Radarveien etablert som en egen ideell stiftelse, og siden da har [...]

Åpne artikkel

Dagsenter: Viktige faktorer

Forskere hevder at dagsenter for utviklingshemmede har stor betydning for brukerne. De bidrar til forutsigbarhet, trygghet, variasjon i hverdagen, verdsatt sosial rolle (status) og positiv [...]

Åpne artikkel