Kunnskapsbankens artikler om

CRPD

Nytt søk

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Av Kjersti Skarstad, PhD statsvitenskap. Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle mennesker har fordi vi er mennesker. Til tross for at denne definisjonen har stått fast siden [...]

Åpne artikkel

Forskerkurs for utviklingshemmede

Målet med forskerkurset er at personer med utviklingshemming lærer om: Hva forskning og forskningsprosjekt er Hvordan jobbe i et forskningsprosjekt Hvordan samarbeide med andre i forskning [...]

Åpne artikkel

Beslutningsstøtte

Dette er en av tre artikler i kunnskapsbanken om beslutningsstøtte. Artiklene er skrevet av Sølvi Linde, Sadeta Demic og Anita Gjermestad.  De to andre artiklene er tekst om [...]

Åpne artikkel

Modeller og eksempler for beslutningsstøtte

Dette er en av tre artikler i kunnskapsbanken om beslutningsstøtte. Artiklene er skrevet av Sølvi Linde, Sadeta Demic og Anita Gjermestad.  De to andre artiklene er tekst om [...]

Åpne artikkel

Beslutningsstøtte som rettighet

Dette er en av tre artikler i kunnskapsbanken om beslutningsstøtte. Artiklene er skrevet av Sølvi Linde, Sadeta Demic og Anita Gjermestad.  De to andre artiklene er tekst om [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

31
mai

Forskerkurs for utviklingshemmede

Forskerkurset er laget for at personer med utviklingshemming skal kunne lære om forskning. Kurset ble utviklet av forskere fra 6 høgskoler og universitet i Norge sammen med medforskere med [...]

Les mer
10
feb

Beslutningsstøtte

Hva er beslutningsstøtte, hva innebærer beslutningsstøtte i praksis, hva sier personer med utviklingshemming selv om beslutningsstøtte?  Dette er noe av det du får svar på i denne [...]

Les mer
10
feb

Modeller og eksempler for beslutningsstøtte

I denne artikkelen får du en introduksjon av to korte modeller for beslutningsstøtte. Den første modellen er en generell modell, mens den andre modellen er rettet mot personer med alvorlig og [...]

Les mer