Kunnskapsbankens artikler om

Miljøterapi

Nytt søk
Bilde av himmel og skyer

Miljøterapi: Introduksjon

Om kunnskapsbankområdet miljøterapi I miljøterapiområdet i kunnskapsbanken finner du fagtekster basert på forskning blant annet om miljøterapi, miljøterapeutrollen, kunnskapsbasert [...]

Åpne artikkel
Audgunn Vilhelmsen, Galleri Lista Fyr

Kunnskapsbasert miljøterapi: Forskning

Bilde: Audgunn Vilhelmsen, Galleri Lista fyr. At et fagområde er kunnskapsbasert, eller evidensbasert, viser til at fagområdet bruker forskningsbasert kunnskap, samt erfaringer fra praksis knyttet [...]

Åpne artikkel
Gul blomst

Miljøterapi: Lovverk og sentrale føringer

Retten til nødvendig helse- og omsorgstjenester er regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Lovens formål er å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet, og bidra til å [...]

Åpne artikkel

Faglig satsing på målrettet miljøarbeid: Eksempel

Før Drammen, Nedre Eiker og Svelvik, slo seg sammen til «nye» Drammen kommune i 2020, jobbet de tre kommunene med kompetansebygging innen målrettet miljøarbeid og hverdagsmestring. – Dette var [...]

Åpne artikkel
Bronfenbrenner økologiske modell

Miljøets betydning for miljøterapeutisk arbeid: Forskning

Bronfenbrenners teori studerer individers utvikling i deres naturlige miljø, for eksempel hjem, skole, arbeid. Dette til forskjell fra enkelte psykologiske teorier, som studerer individer i kliniske [...]

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

2
jul

Fra utfordrende atferd til et meningsfullt liv

Erlend hadde tidvis en atferd som utfordret omgivelsene. Takket være mange års erfaring og kunnskap fra familien og fagpersoner, har de utviklet en metode som gir struktur og rutiner i hverdagen. [...]

Les mer
12
feb

Sosial validitet: Eksempel

Sosial validitet er en viktig dimensjon i anvendt atferdsanalyse og miljøterapi. Det handler om hva folk i omgivelsene synes om et tiltak og er en subjektiv bedømmelse av tiltaket. Velferdsetaten i [...]

Les mer
20
nov

Verktøy og ressurser for miljøterapeutisk arbeid

I denne artikkelen viser vi til noen ulike verktøy som kan benyttes i miljøterapeutisk arbeid. For å benytte noen av de verktøyene som vi viser til er det viktig å sette det inn i en [...]

Les mer