Kunnskapsbankens artikler om

Kultur og fritid

Nytt søk

Kultur og fritid

Kultur og utviklingstrekk Det er en allmenn oppfatning at kultur og fritid er viktig for den enkeltes livskvalitet og livsutfoldelse i alle faser av livet. En meningsfylt fritid gir muligheter for [...]

Åpne artikkel

Kultur og fritid: Forskning

Fritid ble reformens taper 1990-årene skulle være et løft for utviklingshemmedes levekår, hvor vi blant annet så et økt fokus på boliger. Man så derimot en tilbakegang i fritidsaktivitetene, [...]

Åpne artikkel

Kultur og fritid: Lovverk og statlige føringer

Forskning viser at personer med utviklingshemming har begrensede sosiale nettverk og få nære venner. De er en høyrisikogruppe for å utvikle livsstilssykdommer. Det er også slik at voksne med [...]

Åpne artikkel

Frivillige gir bedre aktivitetstilbud: Eksempel

Lillestrøm kommune satser på frivilligheten. Det skjer gjennom samarbeid innen flere tjenesteområder i kommunen. Aktiv fritid, som er støttekontakttjenesten i kommunen, er én av tjenestene som [...]

Åpne artikkel

Dissimilis Nasjonale Kompetansesenter

Tekst: Line Austrud-Hjelle og Silje Ask, Dissimilis Nasjonale Kompetansesenter  Formål: Bidra til økt livskvalitet og respekt for mennesker med utviklingshemming og andre [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

22
mar

E-læring: Mangfold og muligheter

Mangfold og muligheter består av flere kurs. Kursene har tema som å arbeide i andres hjem, fritid, kultur og venner, utfordrende atferd, psykiske lidelser, inkludering og [...]

Les mer
6
feb

Fotoutstilling om hverdagsliv og medborgerskap

På FN´s internasjonale dag for personer med funksjonsnedsettelser, fredag 3. desember 2021, åpnet fotoutstillingen «Ulike hverdagsliv» ved VID vitenskapelige høgskole, fakultet for helsefag i Sandnes [...]

Les mer
10
okt

Utviklingshemming og ferie

Hva er status om personer med utviklingshemming sin mulighet til å reise på ferie, hva sier personene selv om ferie og hva sier nasjonal veileder, Gode helse- og omsorgstjenester til personer med [...]

Les mer