Kunnskapsbankens artikler om

Arbeid og aktivitet

Nytt søk

Arbeid og aktivitet

Det å ha et arbeid og å delta i en verdsatt aktivitet er sentralt for de fleste voksne mennesker, nettopp fordi arbeidslivet oppfyller så mange verdier i det sosiale liv. Arbeid og aktivitet gir [...]

Åpne artikkel

Arbeidsmarkedstiltak: Forskning

Bilde: Audgunn Vilhelmsen Nordberg -Galleri Lista Fyr. Arbeids- og velferdsforvaltningen har ansvaret for iverksetting av arbeidsrett oppfølging av personer som trenger bistand for å komme i [...]

Åpne artikkel

Arbeid og aktivitet: Lovverk og statlige føringer

I NAKU sin kunnskapsbank i artikkelen Arbeidsrettede tiltak kan du lese mer om tiltakene fra NAV.  Vi har også en artikkel om forskning knyttet til arbeidsrettede tiltak.  I [...]

Åpne artikkel

Tre og Tekstil - et kommunalt arbeidssenter: Eksempel

Om det å jobbe på Tre og Tekstil så sier arbeidstaker Sverre Jortveit Dyrstad; "Jeg må alltid ha kaffe på morgenen før vi begynner å jobbe. Så skifte til arbeidstøy, jeg har tresko med [...]

Åpne artikkel

Ellengård dagtilbud: Eksempel

Ellengårds historie Ellengård har lange tradisjoner, helt tilbake til 1966. Navnet er beholdt selv om lokaler og lokasjoner er endret i årenes løp. Som så mange andre dagtilbud, ble [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

22
mai

Varig tilrettelagt arbeid i ordinære virksomheter (VTA-O)

Fra januar 2006 ble det innført en ordning med Varig tilrettelagt arbeid innenfor ordinær virksomhet (VTA-O). VTA-O tilbyr arbeid til uføretrygdede med behov for tett oppfølging og spesiell [...]

Les mer
7
mai

Selvbestemmelse om deltakelse i arbeidslivet

Hvordan er situasjonen i dag vedrørende innflytelse på arbeidsdeltakelse for personer med utviklingshemming? Hvordan er selvbestemmelsen ivaretatt på ordinære arbeidsplasser eller i [...]

Les mer
21
des

Ut i arbeid på ordinære arbeidsplasser: Eksempel

Lillestrøm kommune har fått etablert et godt system for varig tilrettelagte arbeid i ordinære arbeidsplasser (VTA-O). Spesielt Skedsmo kommune, som i dag er en del av Lillestrøm, har lenge – lenge [...]

Les mer