Kunnskapsbankens artikler om

Aktivitetsområder

Nytt søk

Kultur og fritid

Kultur og utviklingstrekk Det er en allmenn oppfatning at kultur og fritid er viktig for den enkeltes livskvalitet og livsutfoldelse i alle faser av livet. En meningsfylt fritid gir muligheter for [...]

Åpne artikkel

Kultur og fritid: Forskning

Fritid ble reformens taper 1990-årene skulle være et løft for utviklingshemmedes levekår, hvor vi blant annet så et økt fokus på boliger. Man så derimot en tilbakegang i fritidsaktivitetene, [...]

Åpne artikkel

Kultur og fritid: Lovverk og statlige føringer

Forskning viser at personer med utviklingshemming har begrensede sosiale nettverk og få nære venner. De er en høyrisikogruppe for å utvikle livsstilssykdommer. Det er også slik at voksne med [...]

Åpne artikkel

SPOR -Scenekunst som verktøy for mestring, forståelse og inkludering

Tekst av: Elisabeth Lindland, Kilden teater og konserthus, i samarbeid med Mette Midling-Jenssen, Kristiansand Katedralskole Gimle SPOR Omtrent 100 ungdommer mellom 16-21 år   [...]

Åpne artikkel

DNT tilrettelagt: Eksempel

DNT tilrettelagt er paraplynavnet for arbeidet DNT gjør for at friluftslivet skal være tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelse. DNT arrangerer turer og aktiviteter, og  [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

6
feb

Fotoutstilling om hverdagsliv og medborgerskap

På FN´s internasjonale dag for personer med funksjonsnedsettelser, fredag 3. desember 2021, åpnet fotoutstillingen «Ulike hverdagsliv» ved VID vitenskapelige høgskole, fakultet for helsefag i Sandnes [...]

Les mer
10
okt

Utviklingshemming og ferie

Hva er status om personer med utviklingshemming sin mulighet til å reise på ferie, hva sier personene selv om ferie og hva sier nasjonal veileder, Gode helse- og omsorgstjenester til personer med [...]

Les mer
9
mai

Ferieturer for personer med utviklingshemming

Ansatte i Hammerfest kommune reiser gjerne på ferieturer sammen med personer med utviklingshemming. Særlig turer til Syden er populære, men de drar også andre steder. 

Les mer