Kunnskapsbankens artikler om

Boformer

Nytt søk

Boformer

Likevel ble ikke egen bolig den framtredende situasjonen for utviklingshemmede. 1990-årenes gjennomføring av ansvarsreformen satte fart i den kommunale planlegging og realisering av boformer for [...]

Åpne artikkel

Boformer: Forskning

NIBR og Sintef gjennomførte en undersøkelse om utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen der de påpekte at " Utviklingshemmede bor oftest på en måte som kan gjøre en [...]

Åpne artikkel

Rapport: Innfridde mål eller brutte visjoner?

Rapporten "Innfridde mål eller brutte visjoner?" presenterer noen hovedtrender i utviklingen av utviklingshemmedes levekår og tjenester, slik det kan leses ut av en serie undersøkelser fra [...]

Åpne artikkel

Husbanken

Visjonen innen boligpolitikk er at "alle skal kunne bo godt og trygt". Husbankens virkemidler er økonomiske, som grunnlån, startlån og boligtilskudd til kommunene for å fremskaffe utleieboliger. De [...]

Åpne artikkel

Veileder til kjøp av eller bygge egen bolig

Veilederen er ment som et verktøy i planleggings- og gjennomføringsprosessen der det er aktuelt å bygge ny bolig eller etablere nytt sameie eller borettslag sammen med andre, og hvor det er behov for [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

1
jul

Boformer

Mulighet til et privat og selvstendig liv med trygghet og verdighet i eget hjem har vært en sentral ambisjon med omsorgspolitikken her i landet siden tidlig på 1990-tallet . Det har ført til en [...]

Les mer
1
jul

Boformer: Forskning

I flere kommuner planlegges og etableres atskillig større bofellesskap enn det som var nedfelt som Husbankens retningslinjer da reformen for personer med utviklingshemming ble satt i verk. Denne [...]

Les mer
1
jul

Rapport: Innfridde mål eller brutte visjoner?

I debatten om utviklingshememdes levekår har det vært brukt overskrifter av typen ”pendelen snur”, ”reform i revers” og ”nye institusjoner”. Basert på data om utviklingshemmetes levekår fra 1989, [...]

Les mer