Støttekontakt

I forbindelse med nasjonal satsning, ga Helsedirektoratet Kristiansand kommune i oppdrag å være et faglig knutepunkt for fagfeltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Dette resulterte i [...]

Åpne artikkel

Støttekontakt: Forskning

Støttekontakt Støttekontakt og avlastningstiltak er tiltak som er lovregulert i helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2, pkt. 6. Dette er viktige tjenester for mennesker med funksjonsnedsettelse og [...]

Åpne artikkel

Støttekontakt: Lovverk og statlige føringer

I helse- og omsorgsloven §3-2 står dette ansvaret nærmere beskrevet. For å oppfylle ansvaret etter §3-1 skal kommunen etter pkt. 6 b.  blant annet tilby støttekontakt. Alle kommuner har en plikt [...]

Åpne artikkel

Støttekontakt: Eksempler

For å finne svar på dette er Gjøvik kommune, Asker kommune, Drammen kommune og Bydel Gamle Oslo invitert til å være med på dette samarbeidsprosjektet. For å avklare forventninger mellom de [...]

Åpne artikkel

Fritid for alle

Du finner mer informasjon om fritid for alle og støttekontakttjenester på denne siden

Åpne artikkel