Kunnskapsbankens artikler om

CRPD

Nytt søk

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Av Kjersti Skarstad, PhD statsvitenskap. Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle mennesker har fordi vi er mennesker. Til tross for at denne definisjonen har stått fast siden [...]

Åpne artikkel

PAAR Tjenesteutvikling: Lærerikt, spennende og tidkrevende

- Det har vært et langt prosjekt, som vi har holdt på med i tre år. Det har vært veldig spennende, lærerikt og tidkrevende, forteller Anita Gjermestad. Prosjektgrupper Prosjektet har vært delt [...]

Åpne artikkel

E-læringsressurs: Jeg vil stemme!

Jeg vil stemme! er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Signo Vivo og Karde. Nettressursen er utviklet for at personer med utviklingshemming skal ha mulighet [...]

Åpne artikkel

Utvikling 2013 nr. 1: FN konvensjonen

Tjenestene ute i kommunene må være bygget på grunnleggende prinsipper. Prinsipper som konvensjonen slår fast. Konvensjonens formål er ”å fremme, verne om og sikre mennesker med nedsatt [...]

Åpne artikkel

Quiz om rettigheter for personer med utviklingshemming

Karde skriver at hovedmålet med prosjektet «Kjenn dine rettigheter» var å øke bevisstheten om rettigheter og støtteordninger for personer med utviklingshemning, både for dem selv, familien, [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

6
okt

PAAR Tjenesteutvikling: Lærerikt, spennende og tidkrevende

I juni 2017 satte prosjektleder og professor Anita Gjermestad ved VID og førsteamanuensis Aud Elisabeth Witsø ved NTNU i gang prosjektet PAAR- tjenesteutvikling sammen med flere personer med [...]

Les mer
9
sep

E-læringsressurs: Jeg vil stemme!

FoU-bedriften Karde har utviklet "Jeg vil stemme!", en e-læringsressurs om demokrati, politiske partier og valg. 

Les mer
10
aug

Utvikling 2013 nr. 1: FN konvensjonen

Dette nummeret av Utvikling retter fokus mot FN konvensjonen og diskriminering. Disse to temaene er tett forbundet med hverandre. 

Les mer