Kunnskapsbankens artikler om

Foreldre med kognitive vansker

Nytt søk

Foreldre med kognitive vansker

I overskriften på området og i artiklene du finner på området, benyttes begrepet kognitive vansker for å beskrive foreldregruppen. Bakgrunnen for dette er at forskningen området bygger på har et [...]

Åpne artikkel

Foreldre med kognitive vansker: forskning

Foreldre med kognitive vansker – hvem er de?  Kognitive vansker beskrives ofte som utfordringer knyttet til mentale prosesser som persepsjon, tenkning, læring, problemløsning og [...]

Åpne artikkel

Gjør foreldre med kognitive vansker bedre i omsorgen av barna sine

Tjenesten i Midtbyen får kontakt med disse familiene gjennom ulike meldere. Som oftest er det det offentlige som melder inn en familie. Det kan være fastleger, jordmødre, helsestasjoner, barnehager [...]

Åpne artikkel

Eksempel: Foreldreveiledning til foreldre med kognitive funksjonsnedsettelser

PYC -  Parenting Young Children PYC er utviklet ved Parenting Research Centre (PRC) i Australia og er et foreldreveiledningsprogram i hovedsak for foreldre med kognitive [...]

Åpne artikkel

Eksempel: Podcast om Parenting Young Children (PYC)

Parenting Young Children - PYC, er et foreldreveiledningsprogram oversatt til norsk språk og kultur av Anne Thronsen og Ellinor Young. PYC egner seg til veiledning av foreldre med behov for [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

13
sep

Ser helhetlig på oppfølging av foreldre med kognitive utfordringer 

Senter for foreldre og barn i Trondheim er et statlig tiltak for ufødte og små barn med foreldre som befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Senteret tilbyr hjelp til foreldre slik at de bedre kan [...]

Les mer
26
aug

Gjør foreldre med kognitive vansker bedre i omsorgen av barna sine

Barne- og familietjenesten Midtbyen ligger midt i Trondheim. Som en del av kommunes barneverntjeneste henvender den seg blant annet til familier der foreldre har kognitive utfordringer.

Les mer
23
aug

Foreldre med utviklingshemming - Gjenkjennelseskompetanse

For å gi god hjelp til barn, må man vite noe om helsa til foreldrene, og dette innebærer også om de har utfordringer knyttet til kognitive forhold. Hvordan kan man gjenkjenne og bistå foreldre med [...]

Les mer