Kunnskapsbankens artikler om

Arbeidsmarkedstiltak

Nytt søk

Arbeidsmarkedstiltak

Bilde: Audgunn Vilhelmsen Nordberg -Galleri Lista Fyr. NAV kan i dag tilby ulike tiltak og virkemidler for mennesker som står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller ønsker å komme (tilbake [...]

Åpne artikkel

Arbeidsmarkedstiltak: Forskning

Bilde: Audgunn Vilhelmsen Nordberg -Galleri Lista Fyr. Arbeids- og velferdsforvaltningen har ansvaret for iverksetting av arbeidsrett oppfølging av personer som trenger bistand for å komme i [...]

Åpne artikkel

Arbeid og aktivitet: Lovverk og statlige føringer

Statlige føring for arbeidsdeltakelse Høy sysselsetting og deltakelse i arbeidslivet regnes som sentrale mål for norsk velferdspolitikk (Hernes, 2019). Ifølge arbeidslinja, som har stått [...]

Åpne artikkel

Eksempel: Helt Med i arbeidslivet

Silje Ingebrigtsen (36) jobber på kjøkkenet ved Scandic Flesland Airport hotell. Hun lager varmmat for personalkantinen. Før hun begynte, var kantinen litt så som så, men Ingebrigtsen har fått [...]

Åpne artikkel
Audgunn Vilhelmsen, Galleri Lista Fyr

Supported Employment

Bilde: Audgunn Vilhelmsen, Galleri Lista Fyr Supported Employment - «place then train» Forberedelse til arbeidslivet for personer med behov for bistand for å komme ut i arbeidslivet, har frem [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

29
jun

Arbeidets betydning for personer med utviklingshemming

Personer med utviklingshemming har rett til arbeid på lik linje med andre. Det slås fast i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (FN 2006). Samtidig har det over [...]

Les mer
22
mai

Varig tilrettelagt arbeid i ordinære virksomheter (VTA-O)

Fra januar 2006 ble det innført en ordning med Varig tilrettelagt arbeid innenfor ordinær virksomhet (VTA-O). VTA-O tilbyr arbeid til uføretrygdede med behov for tett oppfølging og spesiell [...]

Les mer
7
mai

Selvbestemmelse om deltakelse i arbeidslivet

Hvordan er situasjonen i dag vedrørende innflytelse på arbeidsdeltakelse for personer med utviklingshemming? Hvordan er selvbestemmelsen ivaretatt på ordinære arbeidsplasser eller i [...]

Les mer