Kunnskapsbankens artikler om

Barnehage

Nytt søk

Barnehage

I følge rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for [...]

Åpne artikkel

Barnehage: Forskning

Alle barn under opplæringspliktig alder med særlig behov for spesialpedagogisk hjelp har rett til slik hjelp. Dette fremgår av opplæringsloven § 5-7. Kommunene har også ansvar for å tilrettelegge [...]

Åpne artikkel

Barnehage: Lovverk og statlige føringer

Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven som beskriver mer detaljert om barnehagens innhold og oppgaver og ansvaret til personalet. Den skal brukes av alle barnehager uansett driftsform. Mål [...]

Åpne artikkel

Barnehage: Ressurser og materiell

Læringsressurser Statped har en oversikt over ulike apper og verktøy som kan være nyttige læringsressurser i tilretteleggingen for barn med utviklingshemming.  Erfaringsfilmer fra [...]

Åpne artikkel

Barnehage: Temahefte

I temaheftet finner man flere innspill som kan være et godt utgangspunkt for refleksjon og drøfting i personalgruppen omkring arbeid med barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen.

Åpne artikkel

Nylig lagt til

10
apr

Barnehage: Forskning

Barnehagene fremstår som en inkluderende arena der barn med funksjonsnedsettelser i stor grad går sammen med andre barn. I denne artikkelen kan du lese forskning om barnhagebarn med  [...]

Les mer
29
jan

Barnehage: Ressurser og materiell

Det finnes mange tips og eksempler på materiell som kan være aktuell for barnehagebarn, men det er ikke alltid like lett å finne frem. På denne siden har vi samlet noen ressurser som kan være nyttig [...]

Les mer
3
jan

Barnehage

Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder et oppvekstmiljø som både gir utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå og trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger [...]

Les mer