Kunnskapsbankens artikler om

Velferdsteknologi

Nytt søk

Om velferdsteknologi

Velferdsteknologi beskriver teknologiske løsninger som enkeltindivider kan nyttiggjøre seg for økt egenmestring, samfunnsdeltakelse og livskvalitet. Velferdsteknologi omfatter teknologiske løsninger [...]

Åpne artikkel

Velferdsteknologi: Forskning

Økt selvstendighet I rapporten fra forskningsprosjektet, Jeg Kan! vises det til at personene med utviklingshemming i prosjektet rapporterer om at de opplever økt forutsigbarhet og at de [...]

Åpne artikkel

Velferdsteknologi: Lovverk og sentrale føringer

Et av tiltakene i FN konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) handler om at personer med nedsatt funksjonsevne, på lik linje som andre, skal ha tilgang til [...]

Åpne artikkel

Velferdsteknologi for økt deltakelse og selvbestemmelse

  Kløvningstensprosjektet ble startet opp for fire år siden. Det kom i stand for å få brukerne å kommunisere mer med hverandre. Målet var å legge til rette for at beboerne aktivt skal [...]

Åpne artikkel

Emma MeDLiv - En leilighet for Mestring, Deltakelse og Livskvalitet

NAKU har besøkt Bærum kommune og prosjektleder Sarhad Solaimani som forteller oss om bakgrunnen for leiligheten, hvordan de tenker leiligheten brukt og ikke minst viser oss leiligheten og noen av [...]

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

5
okt

E-læring: Domoteus. Selvstendig liv i eget hjem

Karde har utviklet e-læring om selvstendig liv i eget hjem for personer med utviklingshemming 

Les mer
25
aug

E-læring: Informasjonsteknologi

FoU-bedriften Karde har utviklet "Ja, vi kan", en nettressurs om informasjonsteknologi for personer med utviklingshemming. 

Les mer
20
mai

Velferdsteknologi: Lovverk og sentrale føringer

Hvilket lovverk styrer helse- og omsorgstjenestens bruk av velferdsteknologi, og hvilke sentrale føringer har vi i temaet? I denne artikkelen kan du lese mer om dette.

Les mer