Kunnskapsbankens artikler om

Tema og fagområde

Nytt søk

Tvang og makt

Lovreglene skal gi grunnlag for å trekke grensen mellom den tvang som etter loven kan godtas og uakseptabel maktbruk. Etter loven er det et krav at andre løsninger skal være prøvd før bruk av tvang [...]

Åpne artikkel

Tvang og makt: Forskning

Evalueringen av kapittel 6A i sosialtjenesteloven pekte på at bestemmelsene bidro til redusert bruk av tvang og makt og til en høyere erkjennelse av tjenestemottakerens rett til respekt for sin [...]

Åpne artikkel

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Av Kjersti Skarstad, PhD statsvitenskap. Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle mennesker har fordi vi er mennesker. Til tross for at denne definisjonen har stått fast siden [...]

Åpne artikkel

Selvbestemmelse, samtykke og beslutningsstøtte

I de fire første film ser vi på selvbestemmelse ut i fra fire ulike perspektiv. Alle 8 filmene er hver og en på rundt 5 minutter. I første film ser vi på selvbestemmelse og rettighetene vi [...]

Åpne artikkel

Tvang og makt: Hva sier utviklingshemmede?

Noen ganger kan makt være godt synlig, mens den andre ganger nærmest kan være usynlig og i mindre grad kommunisert. Det er en viktig oppgave å peke på og undersøke ulike [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

22
mar

Tro og Lys Norge

Tro og Lys Norge er en internasjonal, kristen bevegelse som arbeider for at mennesker med psykisk utviklingshemming og deres familier skal finne sin plass i kirke og samfunn. Bevegelsen startet i [...]

Les mer
22
mar

Lovverk: Tro og livssyn

De som er avhengig av praktisk og personlig bistand fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal få ivaretatt sine muligheter til egen tros- og livssynutøvelse i tråd med grunnlovsfestede [...]

Les mer
22
mar

Kartlegging av tro og livssyn

Veilederen er til hjelp for å kartelgge tjenestemottakers ønsker og behov i forhold til Tro- og livssyn.

Les mer