Kunnskapsbankens artikler om

Psykisk helse

Nytt søk

Psykisk helse

De generelle behovene for å kunne ha en god psykisk helse gjelder for alle mennesker. For å kunne oppleve en god psykisk helse er det mange faktorer som spiller inn. En grunnleggende trygghet på seg [...]

Åpne artikkel

Psykisk helse: Forskning

 Forekomst av psykiske lidelser Rapporter fra NAKU om Utviklingshemming og helseoppfølging og Utviklingshemming og psykisk helsetjenester, utgitt i 2007 og 2008, oppsummerer nasjonal og [...]

Åpne artikkel

Lovgrunnlaget for psykiske helsetjenester

Innledningsvis må det presiseres at det ikke gjelder særlige lovbestemmelser for personer med utviklingshemming som får psykiske vansker. Det er derfor de alminnelige reglene i helselovene som kommer [...]

Åpne artikkel

Utviklingshemming og angst

Hva er angst? Angst er en kroppslig og følelsesmessig reaksjon på opplevde fare. Når hjernen oppfatter noe som farlig reagerer den med å sette kroppen og hjernen i beredskap. Å være i beredskap øker [...]

Åpne artikkel

Utviklingshemming og psykose

  Innledning Psykose regnes som en alvorlig psykisk lidelse. Alvorlig psykisk lidelse er en betegnelse som særlig brukes i juridisk forstand. At pasienten viser symptomer på alvorlig psykisk [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

1
sep

- Behov for mer kunnskap om legemidler i tjenestene

Forskning og undersøkelser viser at personer med utviklingshemming tar flere legemidler sammenlignet med personer uten utviklingshemming. En studie av legemiddelbruken blant 40 utviklingshemmede i [...]

Les mer
19
aug

Rapport om dødsfall på en akuttpsykiatrisk sengepost 

I denne artikkelen viser vi til rapporten, Dødsfall på en akuttpsykiatrisk sengepost, fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom).

Les mer
6
aug

Utviklingshemming og traumelidelser

Personer med utviklingshemming er mer utsatt enn andre for potensielt traumatiske hendelser. Det kan være mobbing, fysisk og psykisk vold og seksuelle overgrep. Forskning peker mot at personer med [...]

Les mer