Kunnskapsbankens artikler om

Psykisk helse

Nytt søk

Psykisk helse

De generelle behovene for å kunne ha en god psykisk helse gjelder for alle mennesker. For å kunne oppleve en god psykisk helse er det mange faktorer som spiller inn. En grunnleggende trygghet på seg [...]

Åpne artikkel

Psykisk helse: Forskning

 Forekomst av psykiske lidelser Rapporter fra NAKU om Utviklingshemming og helseoppfølging og Utviklingshemming og psykisk helsetjenester, utgitt i 2007 og 2008, oppsummerer nasjonal og [...]

Åpne artikkel

Lovgrunnlaget for psykiske helsetjenester

Innledningsvis må det presiseres at det ikke gjelder særlige lovbestemmelser for personer med utviklingshemming som får psykiske vansker. Det er derfor de alminnelige reglene i helselovene som kommer [...]

Åpne artikkel

Utviklingshemming og angst

Hva er angst? Angst er en kroppslig og følelsesmessig reaksjon på opplevde fare. Når hjernen oppfatter noe som farlig reagerer den med å sette kroppen og hjernen i beredskap. Å være i beredskap øker [...]

Åpne artikkel

Utviklingshemming og psykose

  Innledning Psykose regnes som en alvorlig psykisk lidelse. Alvorlig psykisk lidelse er en betegnelse som særlig brukes i juridisk forstand. At pasienten viser symptomer på alvorlig psykisk [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

2
jul

Utviklingshemming og depresjon

Depresjon påvirker både tanker, følelser og atferd hos en person. Diagnosen omfatter mange ulike symptomer og arter seg forskjellig. Det er flere grunner til at mennesker utvikler depresjoner, blandt [...]

Les mer
2
jul

Barn og unge med utviklingshemming og psykisk helse

Barn og unge med utviklingshemming er spesielt sårbare for å utvikle psykiske vansker og atferdsvansker. Hva kjennetegner slike vansker hos denne gruppa? Hvorfor har disse barna forhøyet risiko for [...]

Les mer
5
jun

Psykisk helse og korona:- Flere har fått mer hjelp

13. mars stengte den norske regjeringen ned store deler av det norske samfunnet. Hvordan påvirket nedstengingen den psykiske helsen til personer med utviklingshemming? I Sandnes kommune har de erfart [...]

Les mer