Boformer

Fra 1994 - 2001 var det en økning i antallet personer med egen selvstendig bolig (Tøssebro og Lundeby, 2002). Denne tendensen er nå stagnert. Bofellesskap er blitt stadig mer dominerende [...]

Åpne artikkel

Bofellesskap: Forskning

NIBR og Sintef gjennomførte en undersøkelse om utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen der de påpekte at " Utviklingshemmede bor oftest på en måte som kan gjøre en [...]

Åpne artikkel

Universell utforming IKT: Lovverk og statlige føringer

Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger presiserer lovkravene og viser til hvilke standarder som må oppfylles. I forskriften defineres følgende: a. Informasjons- og [...]

Åpne artikkel

Pårørendesamarbeid i bofellesskap

​Tekst og foto: Håvard Zeiner Fra usikkerhet til trygghet Et slikt sted er Veslefrikk bofellesskap i Verdal kommune. Her bor seks ungdommer med ulike behov. Alle har hver sin leilighet [...]

Åpne artikkel

Livskvalitet og samfunnsdeltakelse: Foredrag av Amy Hewitt

Hewitt startet sin presentasjon med å vise til hva som ligger i begrepet livskvalitet og viste til hvordan dette er behandlet i FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne [...]

Åpne artikkel