Kunnskapsbankens artikler om

Oppvekst og utdanning

Nytt søk

Grunnskole

Barn med utviklingshemming er barn som ofte trenger ekstra oppfølging og hjelp. Barn som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring har rett på spesialundervisning [...]

Åpne artikkel

Grunnskole: Forskning

Organisering av skoletilbudet til elever med utviklingshemming Når barn med nedsatt funksjonsevne er i barnehage, går de stort sett i barnehager sammen med alle andre barn, men når de kommer over i [...]

Åpne artikkel

Grunnskole: Lovverk og statlige føringer

FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Konvensjonens formål er ”å fremme, verne om og sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne full og likeverdig rett til å nyte [...]

Åpne artikkel

Begrepene integrering og inkludering

Slik begrepene vanligvis brukes i dag så er integrering mer statisk enn inkludering. Integrering forstås i skolesammenheng som om barn med eksempelvis utviklingshemming får opplæring på samme sted og [...]

Åpne artikkel

Barnehage: Forskning

Alle barn under opplæringspliktig alder med særlig behov for spesialpedagogisk hjelp har rett til slik hjelp. Dette fremgår av opplæringsloven § 5-7. Kommunene har også ansvar for å tilrettelegge [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

26
sep

Sosial ferdighetstrening i skolen med ViMo

ViMo er et digitalt verktøy som er beregnet for bruk i skolesituasjon og er et verktøy lærere, spesialpedagoger, assistenter og helsesykepleiere kan benytte seg av for sosial ferdighetstrening [...]

Les mer
22
mar

E-læringskurs for alle som jobber for personer med utviklingshemming

Stiftelen SOR har utviklet flere e-læringskurs for alle som jobber for personer med utviklingshemming. Kursene har tema som å arbeide i andres hjem, fritid, kultur og venner, utfordrende atferd [...]

Les mer
22
mar

E-læring: Inkludering og deltakelse

Hensikten med e-læringskurset, Inkludering og deltakelse er å gi fagpersoner som jobber med personer med utviklingshemming kunnskap om betydningen av inkludering og deltakelse. Deltakerne skal [...]

Les mer