Dagsenter

Dagsentrene gir et organisert dagtilbud til ulike grupper av brukere. Hvor utbygd disse tilbudene er, varierer blant annet med kommunestørrelse, økonomi og lokale forhold. Noen steder er det tilbud [...]

Åpne artikkel

Dagsenter: Forskning

Rapport fra Reinertsen (2012) viser til at  omtrent halvparten av alle voksne utviklingshemmede deltar i et dagsentertilbud. Dette tallet har vært relativt konstant i perioden etter [...]

Åpne artikkel

Ordinært arbeid

Høy yrkesdeltakelse og lav ledighet er viktige mål i norsk arbeidsmarkedspolitikk. Hvilke grupper i befolkningen som skal omfattes av denne målsettingen er likevel ikke entydig gitt. I vårt samfunn [...]

Åpne artikkel

Arbeid og aktivitet

Det å ha et arbeid og å delta i en verdsatt aktivitet er sentralt for de fleste voksne mennesker, nettopp fordi arbeidslivet oppfyller så mange verdier i det sosiale liv. Arbeid og aktivitet gir [...]

Åpne artikkel

Ordinært arbeid: Forskning

Forskning og erfaringer fra Norge og andre land viser mange muligheter for å skape arbeidsmiljøer og oppgaver som også inkluderer utviklingshemmede og miljøer som gjør deres tilstedeværelse og [...]

Åpne artikkel