Kunnskapsbankens artikler om

Arbeid og aktivitet

Nytt søk
Mann som sveiser Copyright NAKU

Arbeid og aktivitet

Høy yrkesdeltakelse og lav arbeidsledighet har lenge vært viktige mål i norsk velferdspolitikk (Hernes, 2019). Også når det gjelder personer med utviklingshemming, er den politiske målsettingen [...]

Åpne artikkel

Arbeidsmarkedstiltak: Forskning

Bilde: Audgunn Vilhelmsen Nordberg -Galleri Lista Fyr. Arbeids- og velferdsforvaltningen har ansvaret for iverksetting av arbeidsrett oppfølging av personer som trenger bistand for å komme i [...]

Åpne artikkel

Arbeid og aktivitet: Lovverk og statlige føringer

Statlige føring for arbeidsdeltakelse Høy sysselsetting og deltakelse i arbeidslivet regnes som sentrale mål for norsk velferdspolitikk (Hernes, 2019). Ifølge arbeidslinja, som har stått [...]

Åpne artikkel

Tre og Tekstil - et kommunalt arbeidssenter: Eksempel

Om det å jobbe på Tre og Tekstil så sier arbeidstaker Sverre Jortveit Dyrstad; "Jeg må alltid ha kaffe på morgenen før vi begynner å jobbe. Så skifte til arbeidstøy, jeg har tresko med [...]

Åpne artikkel

Ellengård dagtilbud: Eksempel

Ellengårds historie Ellengård har lange tradisjoner, helt tilbake til 1966. Navnet er beholdt selv om lokaler og lokasjoner er endret i årenes løp. Som så mange andre dagtilbud, ble [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

29
jun

Arbeidets betydning for personer med utviklingshemming

Personer med utviklingshemming har rett til arbeid på lik linje med andre. Det slås fast i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (FN 2006). Samtidig har det over [...]

Les mer
22
mai

Varig tilrettelagt arbeid i ordinære virksomheter (VTA-O)

Fra januar 2006 ble det innført en ordning med Varig tilrettelagt arbeid innenfor ordinær virksomhet (VTA-O). VTA-O tilbyr arbeid til uføretrygdede med behov for tett oppfølging og spesiell [...]

Les mer
7
mai

Selvbestemmelse om deltakelse i arbeidslivet

Hvordan er situasjonen i dag vedrørende innflytelse på arbeidsdeltakelse for personer med utviklingshemming? Hvordan er selvbestemmelsen ivaretatt på ordinære arbeidsplasser eller i [...]

Les mer