Kunnskapsbankens artikler om

Psykisk helse

Nytt søk

Psykisk helse

De generelle behovene for å kunne ha en god psykisk helse gjelder for alle mennesker. For å kunne oppleve en god psykisk helse er det mange faktorer som spiller inn. En grunnleggende trygghet på seg [...]

Åpne artikkel

Psykisk helse: Forskning

 Forekomst av psykiske lidelser Rapporter fra NAKU om Utviklingshemming og helseoppfølging og Utviklingshemming og psykisk helsetjenester, utgitt i 2007 og 2008, oppsummerer nasjonal og [...]

Åpne artikkel

Psykisk helse: Lovverk og statlige føringer

Pasient- og brukerretighetsloven: Retten til nødvendig helse- og omsorgstjenester i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern, er regulert i Lov om pasient- og [...]

Åpne artikkel

Eksempel: Kommunepsykolog

Av Bitten Munthe-Kaas Karina Harkestad var relativt nyutdannet da hun høsten 2018 begynte som kommunepsykolog for innbyggere med utviklingshemming og deres pårørende i Fjell kommune. I sitt foredrag [...]

Åpne artikkel

Utviklingshemming og psykose

  Innledning Psykose regnes som en alvorlig psykisk lidelse. Alvorlig psykisk lidelse er en betegnelse som særlig brukes i juridisk forstand. At pasienten viser symptomer på alvorlig psykisk [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

26
okt

Traumebevisst forståelse som myndiggjørende praksis

Traumebevisst forståelse (TBF) er en forståelsesramme hvor miljøarbeidet i seg selv blir en intervensjon. Miljøarbeid kan forstås som trivsels-, lærings- og endringsarbeid i det miljøet hvor personer [...]

Les mer
1
sep

- Behov for mer kunnskap om legemidler i tjenestene

Forskning og undersøkelser viser at personer med utviklingshemming tar flere legemidler sammenlignet med personer uten utviklingshemming. En studie av legemiddelbruken blant 40 utviklingshemmede i [...]

Les mer
19
aug

Rapport om dødsfall på en akuttpsykiatrisk sengepost 

I denne artikkelen viser vi til rapporten, Dødsfall på en akuttpsykiatrisk sengepost, fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom).

Les mer